© Jan Kout
26.05.2018

Rainbow Gospel Choir

Cíem akce je podpořit setkávánı́ klientů Diakonie, členů České církve evangelické Litoměřice a jejich příznivců. Akce je přístupná veřejnosti zdarma.

14.07.2018

Vernisáž sochařského sympozia Lavy

Vernisáž výstavy soch, které vznikly během sochařského sympozia LAVY v R ehlovicıć h. Sympozium LAVY má charakter otevřených sochařských dílen a diváci tak majı́ možnost sledovat vznik samotných soch během celého tvůrčího procesu. To, co vzniklá díla spojuje, je materiál, kterým je hořický pískovec.

© Jan Kout
03.08.2018–05.08.2018

Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch: 1968

Víkendová série workshopů pokračuje dalším „osmičkovým“rokem. Co vše začalo, vyvrcholilo či skončilo rokem 1968? Výstava: Helena Hlušičková.

© Jan Kout
12.10.2018–14.10.2018

Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch: 1993

Brněnská vila Tugendhat toho zažila mnoho, ale jak ji bylo, když v nı́ Klaus s Mečiarem trhali Československo? Pokračovánı́  řehsignu, tentokráte na motivy událostı́ z roku 1993. Křest katalogu 20 let Prouděnı́ - Strömungen.

Proběhlé projekty

© Jan Kout
23.05.2018

Kultura.Digital

Konference k nově vznikajicı́ platformě kultura.digital, která sdružuje česko-německé instituce zabývající se současným uměním a kulturou v Euroregionu Labe-Elbe.

© Jan Kout
27.04.2018–29.04.2018

Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch: 1918

Srdečně Vás zveme na 23. česko-německý kulturní brunch v Kulturním centru Řehlovice. Pestrý kulinářský a kulturní program. Seznámíte se s projektem řehsign V. , který Vás vrátí časovou smyčkou do roku 1918: Zlomový bod dějin – vznik československého státu – pohled do zákulisí politiky.

Čti více ...

© Jan Kout
26.04.2018

The Cultural and Creative meeting

Přeshraniční speciální kulturní jednotka European Border Regions (T4CBC-AEBR) ve spolupráci s Euroregionem Elbe / Labe. Jak posílit kulturu v regionu a inspirovat se jinde.