Kulturní centrum Řehlovice
07.06.2019

Oslava 20. výročí KC Řehlovice

Během Svatodušních svátků slavíme jubileum - 20 let! Přijeďte do Kulturního centra na oslavu. Nejde jen o výročí, ale i o výhled do budoucna, o další „propojování" a společnou práci na velkolepých věcech. Zapište si to a uložte datum do všech kalendářů a pamětí!

22.06.2019–07.07.2019

Proudění | Strömungen 2019

Sympózium nese název Zářit! (Pracovní název: Humor, smích, zářit). Při příležitosti 20 let trvání sympozia Proudění/Strömungen chceme ukázat jeho záření a zářivost a zároveň tím tematicky nastavit úsměv proti tendencím posilujícím špatnou náladu ve společnosti a její štěpení.

Čti více ...

Proběhlé projekty

19.11.2018

(Ně)kde v Čechách

Katalog (Ně)kde v Čechách shrnuje uplynulých dvacet let Kulturního centra Řehlovice s přihlédnutím k jednomu z jeho nejdůležitějších projektůUměleckému symposiu Proudění-Strömungen.

Čti více ...

Ke stažení

12.10.2018–14.10.2018

Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch: 1993

Brněnská vila Tugendhat toho zažila mnoho, ale jak ji bylo, když v nı́ Klaus s Mečiarem trhali Československo? Pokračovánı́  řehsignu, tentokráte na motivy událostı́ z roku 1993. Křest katalogu 20 let Prouděnı́ - Strömungen.

03.08.2018–05.08.2018

Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch: 1968

Ústředním tématem řehsignu V je kreativní kultura protestu roku 1968 a otázka, jak se jí lze v současnosti inspirovat. Program řehsignu tvoří přednášky, workshopy, performance, letní kino a mnoho dalšího.

Čti více ...

14.07.2018

Vernisáž sochařského sympozia Lavy

Vernisáž výstavy soch, které vznikly během sochařského sympozia LAVY v R ehlovicıć h. Sympozium LAVY má charakter otevřených sochařských dílen a diváci tak majı́ možnost sledovat vznik samotných soch během celého tvůrčího procesu. To, co vzniklá díla spojuje, je materiál, kterým je hořický pískovec.

26.05.2018

Rainbow Gospel Choir

Cíem akce je podpořit setkávánı́ klientů Diakonie, členů České církve evangelické Litoměřice a jejich příznivců. Akce je přístupná veřejnosti zdarma.

Čti více ...

23.05.2018

Kultura.Digital

Konference k nově vznikajicı́ platformě kultura.digital, která sdružuje česko-německé instituce zabývající se současným uměním a kulturou v Euroregionu Labe-Elbe.