19.11.2018

(Ně)kde v Čechách

Katalog (Ně)kde v Čechách. 20 let Proudění -Strömungen seznamuje čtenáře s uplynulými 20 lety existence Kulturního centra Řehlovice a jeho přeshraničními aktivitami a projekty (především pak s Výtvarným sympoziem Proudění-Strömungen, které kulturní centrum pořádá již od roku 1999).

Publikace obsahuje články od vybraných spisovatelů, odborníků a kulturních manažerů, rozhovory se zakladateli centra a vybranými umělkyněmi a také obecné informace o historii řehlovického statku, počtu umělců, kteří se zúčastnili sympozií a o počtu vzniklých děl. Texty publikace se zaměřují především na dění v Kulturním centru Řehlovice. Současně však, na pozadí prezentace jeho nejdůležitějších projektů, vyzdvihují důležitost přeshraniční spolupráce v regionu, roli kulturní organizace na periferii, nezávislost umělecké tvorby či svobodu slova. Součástí knihy je reprezentativní obrazová příloha.

Autory textů jsou: Sylvia Angele (riesa efau Drážďany), Radka Denemarková (spisovatelka, Praha), Kateřina Dytrtová (UJEP Ústí nad Labem), Marie-Luise Lange (prof. TU Drážďany), Marie Reig Florensa (kurátorka, Španělsko), Frauke Wetzel, Bernd Janning (kulturní manager, Berlín), Peter Baumann (Volkssolidarität Dresden e. V.), Alfréd Dytrt (místostarosta, Obec Řehlovice), André Schmahl (sociolog, Litoměřice) a Michał Bieniek (kurátor, Wroclaw), Martina Zuzaňáková (kurátorka a kulturní manažerka, Vídeň), Veronika Kotoučová (kurátorka a kulturní manažerka, Dny česko-německé kultury, Drážďany).

Koncept a realizace: Martina Zuzaňáková
Grafika: Gaby Baltha
Překlady: Jan Korbelík, Yannick Baumann
Rešerše: Dagmar Cettl

Ke stažení