O Kulturním centru Řehlovice

Naše občanské sdružení bylo založeno v září 1999, se záměrem pořádat Česko-německé kulturní a společenské akce, jako jsou sympozia, studijně výměnné a poznávací zájezdy, výstavy, literární setkání, přednášky, divadelní a filmová představení. 

Chceme se s našimi aktivitami obracet do budoucna i na všechny evropské země, i když v první fázi se soustředíme na projekty Česko-německé, neboť oblast bývalých Sudet nás k tomu, vzhledem k poloze působnosti, přímo vybízí. Cítíme zde velmi silně, že ve vztazích obou dříve blízkých identit, převládají stále předsudky a více či méně se problémy s komunikací a zpětnému přiblížení přesouvají na neurčito, do budoucnosti. 

Na prvním místě našich úspěchů u nás proto nestojí zájem médií, kteří o nás téměř pravidelně informují (Česká televize, MF Dnes, Český rozhlas nebo regionální tisk), i když nás to samozřejmě těší a je nám jasné, že v rámci všech aktivit jsou pro další činnost kulturního centra nutností. Především nás ale zajímá úspěch projektu samotného a později vznik mezilidských, česko-německých a dalších přátelství a kontaktů, která potom následně vzniknou a oživují i v budoucnosti, neplánovanými setkáními u nás na statku, nové a nové projekty. V těchto přirozených věcech, které se odehrávají již mimo náš zásah, vidíme jádro úspěchu a naší snahy, nenásilně a trvale, prostřednictvím kultury, přiblížit mladé lidi k sobě navzájem a probudit jejich přirozený instinkt po poznání, kamarádství a kontinuitu v regionu, Čechách i v Evropě. Pomůžeme-li aspoň malou měrou k tomu, že se tito mladí návštěvníci ze sousedních zemí budou v obci Řehlovice, brát jako přirozená součást dnešní doby, a budou-li se oni cítit také tak, budeme vědět, že jdeme správnou cestou. 

Většinu projektů soustřeďujeme přímo na bývalý poplužní statek pánů z Bělé, kde zajišťujeme ubytování, stravování, dokonalé zázemí pro kulturu, výtvarné a společenské akce, a jeho rozlehlý prostor se přímo vybízí k výstavám, vernisážím a pro možné setkávání veřejnosti s médii, zúčastněnými umělci a autory. Vyvrcholením každého sympozia a ostatních akcí, jsou výstavy a slavnostní vernisáže, kterých se může zúčastnit veřejnost a bývají hojně navštěvovány z Čech i zahraničí. Občas nás navštíví i významný host , jako tomu bylo v minulých ročnících, kdy nás navštívil například ministr kultury P. Dostál, kníže K. Schwarzenberg a jiní. V závěru hlavních aktivit pravidelně vystupují s divadelním představením herci Činoherního studia z Ústí nad Labem.

 

Kontaktní osoby

Lenka Holíková

jednatel | keramička

Na Statku 20
403 13 Řehlovice

Ak. malíř Svatopluk Klimeš

člen správní rady malíř, zástupce děkana FUU Ústí n/L

Korunní 80
110 00 Praha 10

Jan Korbelík

koordinátor

Jan Kout

správce webové stránky