KulturDača, pozvánka

26.10.2019–22.11.2019
Runde Ecke des riesa efau, Adlergasse 12/Ecke Wachsbleichstraße, 01067 Dresden

KulturDača

V instalaci KulturDača navazují umělci Markus Hiesleitner a Franz Tišek na své předchozí projekty, které se zabývají prostorem a jeho socio-kulturní rolí. „Prostor“ se v jejich pojetí mění v sociální plastiku, jejíž forma se v proměňuje v čase a absorbuje vlastnosti soukromého a veřejného.

Čti více ...

05.10.2019 11:00–20:00
Kulturní centrum Řehlovice, Na Statku 20, Řehlovice

27. Kulturní branč

30 let po Sametové revoluci se ponoříme - ale jen gurmánsky - do doby před rokem 1989 a znovu objevíme klasické pokrmy z dob ČSSR a NDR. Podíváme se i do budoucnosti a představíme Vám práci řehstartu a nového kulturního manažera. A máme samozřejmě další ještě překvapení.

Vstupné: 300 Kč/ 12 €.
Prosím přihlaste se závazně do 2. října: lenkahol@volny.cz

Kulturní centrum Řehlovice

22.07.2019–04.08.2019
Kulturní centrum Řehlovice, Na Statku 20, Řehlovice

Sochařské sympozium LAVY

Sympozium LAVY má charakter otevřených sochařských dílen a diváci tak mají možnost sledovat vznik soch během celého tvůrčího procesu. To, co vzniklá díla spojuje, je materiál, kterým je tradičně hořický pískovec. Vernisáž: 3. 8. 15:00

Proudění - Strömungen 2019, grafika pozvánky

22.06.2019–07.07.2019
Kulturní centrum Řehlovice, Na Statku 20, Řehlovice

Proudění | Strömungen 2019

V Kulturním centru Řehlovice se sešli umělci a umělkyně, aby zde za krásného slunečného počasí pracovali na téma „Zářit“ (pracovní název: humor, smích, záře).

Čti více ...

Kulturní centrum Řehlovice

07.06.2019
Kulturní centrum Řehlovice, Na Statku 20, Řehlovice

ŘEHSTIVAL 2019: 20 let Kulturního centra Řehlovice

Na Letnice se do Kulturního centra Řehlovice sjeli přátelé a milovníci umění, aby zde oslavili dvacetileté výročí centra.

Čti více ...

11.05.2019
Kulturní centrum Řehlovice, Na Statku 20, Řehlovice

Setkání klientů Diakonie a členů Českobratrské církve evangelické Litoměřice

11. května 2019 oslavila v Kulturním centru Řehlovice své třicetileté výročí Diakonie ČCE. I přes drobný déšť, který setkání provázel, se setkání zúčastnilo na 200 hostů ze severočeských spolků Diakonie.

Čti více ...

Kulturní centrum Řehlovice

04.05.2019 11:00–20:00
Kulturní centrum Řehlovice, Na Statku 20, Řehlovice

26. Kulturní brunch

Přijďte na 26. česko-německý kulturní brunch s kulinářskými a kulturními pochoutkami a zajímavými setkávání. Přihlásit se můžete přes mail info@kcrehlo.cz. Těším se na Vás.

24.04.2019–09.06.2019
Galerie Gotické dvojče, Jezuitská 12/4, 41201 Litoměřice

Výstava: Kyselá Evropa

Výstava prací z uměleckého sympozia Proudění – Strömungen, které proběhlo v říjnu 2018 v riesa efau v Drážďanech. Šestnáct českých a německých umělců a umělkyň prostřednictvím grafik, maleb, soch a instalací pracovalo s tématem současné evropské skepse.

19.11.2018

(Ně)kde v Čechách

Katalog (Ně)kde v Čechách shrnuje uplynulých dvacet let Kulturního centra Řehlovice s přihlédnutím k jednomu z jeho nejdůležitějších projektůUměleckému symposiu Proudění-Strömungen.

Čti více ...

12.10.2018–14.10.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch: 1993

Brněnská vila Tugendhat toho zažila mnoho, ale jak ji bylo, když v nı́ Klaus s Mečiarem trhali Československo? Pokračovánı́  řehsignu, tentokráte na motivy událostı́ z roku 1993. Křest katalogu 20 let Prouděnı́ - Strömungen.

03.08.2018–05.08.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch: 1968

Ústředním tématem řehsignu V je kreativní kultura protestu roku 1968 a otázka, jak se jí lze v současnosti inspirovat. Program řehsignu tvoří přednášky, workshopy, performance, letní kino a mnoho dalšího.

Čti více ...

14.07.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Vernisáž sochařského sympozia Lavy

Vernisáž výstavy soch, které vznikly během sochařského sympozia LAVY v R ehlovicıć h. Sympozium LAVY má charakter otevřených sochařských dílen a diváci tak majı́ možnost sledovat vznik samotných soch během celého tvůrčího procesu. To, co vzniklá díla spojuje, je materiál, kterým je hořický pískovec.

26.05.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Rainbow Gospel Choir

Cíem akce je podpořit setkávánı́ klientů Diakonie, členů České církve evangelické Litoměřice a jejich příznivců. Akce je přístupná veřejnosti zdarma.

Čti více ...

23.05.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Kultura.Digital

Konference k nově vznikajicı́ platformě kultura.digital, která sdružuje česko-německé instituce zabývající se současným uměním a kulturou v Euroregionu Labe-Elbe.

27.04.2018–29.04.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch: 1918

Srdečně Vás zveme na 23. česko-německý kulturní brunch v Kulturním centru Řehlovice. Pestrý kulinářský a kulturní program. Seznámíte se s projektem řehsign V. , který Vás vrátí časovou smyčkou do roku 1918: Zlomový bod dějin – vznik československého státu – pohled do zákulisí politiky.

Čti více ...

26.04.2018
Kulturní centrum Řehlovice

The Cultural and Creative meeting

Přeshraniční speciální kulturní jednotka European Border Regions (T4CBC-AEBR) ve spolupráci s Euroregionem Elbe / Labe. Jak posílit kulturu v regionu a inspirovat se jinde.

21.04.2018–22.04.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Děti z dětského domova ve Setřekově v Ústí nad Labem na návštěvě

Opět navštívily tento víkend děti z Dětského domova Ústí nad Labem Střekov Kulturní centrum. Při této příležitosti si prohlédly i současnou fotografickou výstavu z Grazu.

Čti více ...

14.04.2018–19.05.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Výstava: photo graz selection II

Výstava, jejímž organizátorem je Kulturvermittlung Steiermark představí současnou štýrskou fotografii. V novém výstavním prostoru Kulturního centra Řehlovice, nazvaném KUNST SÍŇ budou k vidění fotografie dvaceti tří autorů, jejichž práce pokrývají široké spektrum témat.

Čti více ...

09.03.2018–14.04.2018
riesa efau, Drážďany, Wachsbleichstraße 4a, 01067 Dresden

Muži pod tlakem

Výstava představı́ práce z česko-německého workshopu v tiskařské dıĺ ně riesa efau v Drážďanech na téma "Muži pod tlakem" a současně umělecká dıĺ a z výtvarného sympozia Strömungen - Prouděnı́ v R ehlovicıć h na téma "Oběť a oddanost". Vernisáž 9. 3. v 18. hod. Galerie Ve Dvoře, Jezuitská 12/4, Litoměřice.

14.10.2017 11:00–20:00
Kulturní centrum Řehlovice

22. Kulturní brunch

Příprava brunche trvala celé dlouhé dny: vyšpekulovali jsme otázky do kvizu, třeba kolik zkratek rakouských politických stran končí na Ö. Tančili jsme na košťatech, zametajíce celý statek. Opakovaně jsme hleděli na připravované krmě, čímž jsme se nasytili. Notovali jsme písně ze střech statku přes celou ves.

Čti více ...