19.11.2018

(Ně)kde v Čechách

Katalog (Ně)kde v Čechách shrnuje uplynulých dvacet let Kulturního centra Řehlovice s přihlédnutím k jednomu z jeho nejdůležitějších projektůUměleckému symposiu Proudění-Strömungen.

Čti více ...

12.10.2018–14.10.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch: 1993

Brněnská vila Tugendhat toho zažila mnoho, ale jak ji bylo, když v nı́ Klaus s Mečiarem trhali Československo? Pokračovánı́  řehsignu, tentokráte na motivy událostı́ z roku 1993. Křest katalogu 20 let Prouděnı́ - Strömungen.

03.08.2018–05.08.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch: 1968

Ústředním tématem řehsignu V je kreativní kultura protestu roku 1968 a otázka, jak se jí lze v současnosti inspirovat. Program řehsignu tvoří přednášky, workshopy, performance, letní kino a mnoho dalšího.

Čti více ...

14.07.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Vernisáž sochařského sympozia Lavy

Vernisáž výstavy soch, které vznikly během sochařského sympozia LAVY v R ehlovicıć h. Sympozium LAVY má charakter otevřených sochařských dílen a diváci tak majı́ možnost sledovat vznik samotných soch během celého tvůrčího procesu. To, co vzniklá díla spojuje, je materiál, kterým je hořický pískovec.

26.05.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Rainbow Gospel Choir

Cíem akce je podpořit setkávánı́ klientů Diakonie, členů České církve evangelické Litoměřice a jejich příznivců. Akce je přístupná veřejnosti zdarma.

Čti více ...

23.05.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Kultura.Digital

Konference k nově vznikajicı́ platformě kultura.digital, která sdružuje česko-německé instituce zabývající se současným uměním a kulturou v Euroregionu Labe-Elbe.

27.04.2018–29.04.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch: 1918

Srdečně Vás zveme na 23. česko-německý kulturní brunch v Kulturním centru Řehlovice. Pestrý kulinářský a kulturní program. Seznámíte se s projektem řehsign V. , který Vás vrátí časovou smyčkou do roku 1918: Zlomový bod dějin – vznik československého státu – pohled do zákulisí politiky.

Čti více ...

26.04.2018
Kulturní centrum Řehlovice

The Cultural and Creative meeting

Přeshraniční speciální kulturní jednotka European Border Regions (T4CBC-AEBR) ve spolupráci s Euroregionem Elbe / Labe. Jak posílit kulturu v regionu a inspirovat se jinde.

21.04.2018–22.04.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Děti z dětského domova ve Setřekově v Ústí nad Labem na návštěvě

Opět navštívily tento víkend děti z Dětského domova Ústí nad Labem Střekov Kulturní centrum. Při této příležitosti si prohlédly i současnou fotografickou výstavu z Grazu.

Čti více ...

14.04.2018–19.05.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Výstava: photo graz selection II

Výstava, jejímž organizátorem je Kulturvermittlung Steiermark představí současnou štýrskou fotografii. V novém výstavním prostoru Kulturního centra Řehlovice, nazvaném KUNST SÍŇ budou k vidění fotografie dvaceti tří autorů, jejichž práce pokrývají široké spektrum témat.

Čti více ...

09.03.2018–14.04.2018
riesa efau, Drážďany, Wachsbleichstraße 4a, 01067 Dresden

Muži pod tlakem

Výstava představı́ práce z česko-německého workshopu v tiskařské dıĺ ně riesa efau v Drážďanech na téma "Muži pod tlakem" a současně umělecká dıĺ a z výtvarného sympozia Strömungen - Prouděnı́ v R ehlovicıć h na téma "Oběť a oddanost". Vernisáž 9. 3. v 18. hod. Galerie Ve Dvoře, Jezuitská 12/4, Litoměřice.

14.10.2017 11:00–20:00
Kulturní centrum Řehlovice

22. Kulturní brunch

Příprava brunche trvala celé dlouhé dny: vyšpekulovali jsme otázky do kvizu, třeba kolik zkratek rakouských politických stran končí na Ö. Tančili jsme na košťatech, zametajíce celý statek. Opakovaně jsme hleděli na připravované krmě, čímž jsme se nasytili. Notovali jsme písně ze střech statku přes celou ves.

Čti více ...

23.09.2017–25.09.2017
Kulturní centrum Řehlovice

Děti z dětského domova na návštěvě

Skupina deseti mladistvých z jednoho dětského domova strávila víkend na statku v Řehlovicích. Využili svůj pobyt k posílení pospolitosti a skupinovým aktivitám.

Čti více ...

14.07.2017–23.07.2017
Kulturní centrum Řehlovice

Proudění | Strömungen 2017: Oběť & oddanost

Tématem sympozia je Oběť & oddanost. Nová díla česko-německého sympozia Proudění | Strömungen právě vznikají, podívejte se, jak tato akce probíhá a kdo se ji účastní. 

Čti více ...

26.06.2017–08.07.2017

VIII. Sochařské sympozium

Sochaři opět dobyli Kulturní centrum a vztyčili zde své stany. Vyzbrojeni kladivem a dlátem a obklopeni prašnou mlhou nyní pilně vrtají, brousí, oškrabují, osekávají a začišťují - prostě sochají. Přitom nejsou tito kameníci pouhými sekači, útočníky a mlátiči, ale hlavně a především zobrazovači, fantasty a především milujícími.

Čti více ...

01.06.2017–30.06.2017
Kulturní centrum Řehlovice

Dobrovolníci v rezidenci

Projekt „Dobrovolníci v rezidenci“, zahrnuje hodně: místo setkávání, kontaktní místo pro nové zájemce i pro setkávání bývalých dobrovolníků, zdroj informací, podpora odvahy, zájmové zastoupení, i místo, kde můžete realizovat svoje vlastní myšlenky.

Čti více ...

30.04.2017 11:00–20:00
Kulturní centrum Řehlovice

21. Kulturní brunch

Již 21. Kulturní brunch a jako obvykle nejde jen o požívání mnohachodových, na statku připravených lahůdek, ale hlavně o setkávání, o komunikaci se spoustou z vás, lidí z nejrůznějších branží, (kultura, média apod.), z různých zemí, hlavně ČR, Německa a Rakouska.

 

Čti více ...

21.10.2016–23.10.2016
Kulturní centrum Řehlovice

Bubenický workshop

Pro mládež od 11 - 18 let je určen bubenický workshop, který bude probíhat v českém a německém jazyce. Pod vedením zkušených lektorů se účastníci seznámí s ukázkou technik, souhry, hraní s nahrávkou až po bubenická sóla. 

cena: 800 Kč, zahrnuje stravování a ubytování
přihlášení: Anna Jelačičová, kultura@collegiumbohemicum.cz

Čti více ...

15.10.2016 11:00–20:00
Kulturní centrum Řehlovice

20. Kulturní brunch

Již dvacátý Kulturní brunch a jako obvykle nejde jen o požívání mnohachodových, na statku připravených lahůdek, ale hlavně o setkávání, o komunikaci se spoustou z vás, lidí z nejrůznějších branží, (kultura, média apod.), z různých zemí, hlavně ČR, Německa a Rakouska.

Během brunche bude prezentován projekt řehsign IV. A taky bude kulturní překvapení.

Příspěvek: 250 Kč/10 EUR

Přihlaste se prosím mailem u Lenky na lenkahol@volny.cz

 

Čti více ...

04.07.2016–16.07.2016
Kulturní centrum Řehlovice

VII. Sochařské sympozium LAVY

Již počtvrté se sešli v Řehlovicích sochaři z výtvarné skupiny Lavy. Tito nadšenci se celý rok těšili, že si opět vyzkouší vytesat své představy do kamene.

Čti více ...