27.04.2018–29.04.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch: 1918

Srdečně Vás zveme na 23. česko-německý kulturní brunch v Kulturním centru Řehlovice. Pestrý kulinářský a kulturní program. Seznámíte se s projektem řehsign V. , který Vás vrátí časovou smyčkou do roku 1918: Zlomový bod dějin – vznik československého státu – pohled do zákulisí politiky.

Čti více ...

26.04.2018
Kulturní centrum Řehlovice

The Cultural and Creative meeting

Přeshraniční speciální kulturní jednotka European Border Regions (T4CBC-AEBR) ve spolupráci s Euroregionem Elbe / Labe. Jak posílit kulturu v regionu a inspirovat se jinde.

21.04.2018–22.04.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Děti z dětského domova ve Setřekově v Ústí nad Labem na návštěvě

Opět navštívily tento víkend děti z Dětského domova Ústí nad Labem Střekov Kulturní centrum. Při této příležitosti si prohlédly i současnou fotografickou výstavu z Grazu.

Čti více ...

14.04.2018–19.05.2018
Kulturní centrum Řehlovice

Výstava: photo graz selection II

Výstava, jejímž organizátorem je Kulturvermittlung Steiermark představí současnou štýrskou fotografii. V novém výstavním prostoru Kulturního centra Řehlovice, nazvaném KUNST SÍŇ budou k vidění fotografie dvaceti tří autorů, jejichž práce pokrývají široké spektrum témat.

Čti více ...

09.03.2018–14.04.2018
riesa efau, Drážďany, Wachsbleichstraße 4a, 01067 Dresden

Muži pod tlakem

Výstava představı́ práce z česko-německého workshopu v tiskařské dıĺ ně riesa efau v Drážďanech na téma "Muži pod tlakem" a současně umělecká dıĺ a z výtvarného sympozia Strömungen - Prouděnı́ v R ehlovicıć h na téma "Oběť a oddanost". Vernisáž 9. 3. v 18. hod. Galerie Ve Dvoře, Jezuitská 12/4, Litoměřice.

14.10.2017 11:00–20:00
Kulturní centrum Řehlovice

22. Kulturní brunch

Příprava brunche trvala celé dlouhé dny: vyšpekulovali jsme otázky do kvizu, třeba kolik zkratek rakouských politických stran končí na Ö. Tančili jsme na košťatech, zametajíce celý statek. Opakovaně jsme hleděli na připravované krmě, čímž jsme se nasytili. Notovali jsme písně ze střech statku přes celou ves.

Čti více ...

23.09.2017–25.09.2017
Kulturní centrum Řehlovice

Děti z dětského domova na návštěvě

Skupina deseti mladistvých z jednoho dětského domova strávila víkend na statku v Řehlovicích. Využili svůj pobyt k posílení pospolitosti a skupinovým aktivitám.

Čti více ...

14.07.2017–23.07.2017
Kulturní centrum Řehlovice

Proudění | Strömungen 2017: Oběť & oddanost

Tématem sympozia je Oběť & oddanost. Nová díla česko-německého sympozia Proudění | Strömungen právě vznikají, podívejte se, jak tato akce probíhá a kdo se ji účastní. 

Čti více ...

26.06.2017–08.07.2017

VIII. Sochařské sympozium

Sochaři opět dobyli Kulturní centrum a vztyčili zde své stany. Vyzbrojeni kladivem a dlátem a obklopeni prašnou mlhou nyní pilně vrtají, brousí, oškrabují, osekávají a začišťují - prostě sochají. Přitom nejsou tito kameníci pouhými sekači, útočníky a mlátiči, ale hlavně a především zobrazovači, fantasty a především milujícími.

Čti více ...

01.06.2017–30.06.2017
Kulturní centrum Řehlovice

Dobrovolníci v rezidenci

Projekt „Dobrovolníci v rezidenci“, zahrnuje hodně: místo setkávání, kontaktní místo pro nové zájemce i pro setkávání bývalých dobrovolníků, zdroj informací, podpora odvahy, zájmové zastoupení, i místo, kde můžete realizovat svoje vlastní myšlenky.

Čti více ...

30.04.2017 11:00–20:00
Kulturní centrum Řehlovice

21. Kulturní brunch

Již 21. Kulturní brunch a jako obvykle nejde jen o požívání mnohachodových, na statku připravených lahůdek, ale hlavně o setkávání, o komunikaci se spoustou z vás, lidí z nejrůznějších branží, (kultura, média apod.), z různých zemí, hlavně ČR, Německa a Rakouska.

 

Čti více ...

21.10.2016–23.10.2016
Kulturní centrum Řehlovice

Bubenický workshop

Pro mládež od 11 - 18 let je určen bubenický workshop, který bude probíhat v českém a německém jazyce. Pod vedením zkušených lektorů se účastníci seznámí s ukázkou technik, souhry, hraní s nahrávkou až po bubenická sóla. 

cena: 800 Kč, zahrnuje stravování a ubytování
přihlášení: Anna Jelačičová, kultura@collegiumbohemicum.cz

Čti více ...

15.10.2016 11:00–20:00
Kulturní centrum Řehlovice

20. Kulturní brunch

Již dvacátý Kulturní brunch a jako obvykle nejde jen o požívání mnohachodových, na statku připravených lahůdek, ale hlavně o setkávání, o komunikaci se spoustou z vás, lidí z nejrůznějších branží, (kultura, média apod.), z různých zemí, hlavně ČR, Německa a Rakouska.

Během brunche bude prezentován projekt řehsign IV. A taky bude kulturní překvapení.

Příspěvek: 250 Kč/10 EUR

Přihlaste se prosím mailem u Lenky na lenkahol@volny.cz

 

Čti více ...

04.07.2016–16.07.2016
Kulturní centrum Řehlovice

VII. Sochařské sympozium LAVY

Již počtvrté se sešli v Řehlovicích sochaři z výtvarné skupiny Lavy. Tito nadšenci se celý rok těšili, že si opět vyzkouší vytesat své představy do kamene.

Čti více ...

13.06.2016–18.06.2016
Kulturní centrum Řehlovice

Seminář Saské enviromentální akademie Drážďany

Minulý týden se opět na dvoře Kulturního centra odehrál závěrečný seminář dobrovolníků ekologického roku ze Saska. V pondělí dorazila první skupina, která měla na starosti přípravu. Poté co dorazila druhá skupina v úterý, se všichni po dobu dvou dnů začali věnovat tématu zdravé výživy.

Čti více ...

09.06.2016–10.06.2016
Kulturní centrum Řehlovice

Voda bez hranic

Dvoudenní projekt „Voda bez hranic – Wasser ohne Grenzen uspořádala v Kulturním centru Řehlovice „Společnost pro Jizerské hory“. Po oba dny se věnovala vždy jedna třída z Drážďan a jedna třída z okresu Ústí nad Labem tématu „voda“. V Drážďanech se předtím děti věnovaly tématu z vědeckého hlediska, v Řehlovicích převládal umělecký a hravý přístup.

Čti více ...

27.05.2016
Kulturzentrum Řehlovice

Návštěva Diakonie Litoměřice na statku

V pátek nás v centru navštívila skupina z Diakonie Litoměřice. Poté co si každý vyhlédl svou postel, začali jsme společně tvořit stínidla na svíčky ze skla a transparentního papíru a tisků rostlin.

Čti více ...

14.05.2016 11:00–21:00
Kulturní centrum Řehlovice

19. kulturní branč

Vyšlo i sluníčko, vyplatilo se vyndat lehátka a deky, ohřívat se na slunci. Na terase v pivovaře zazněl zpěv Pauly Lockis a hra na kytaru Sary-Marie Plekat. Poté představila Sara-Marie projekt knihy pana Grunda, na kterém pracuje. V knize jsou zpracovány vzpomínky pana Grunda na Habří (jeho rodnou ves) a přilehlou obec Řehlovice. Tato kniha by měla vyjít v češtině a němčině. Poté se na stolech objevily moučníky, které zaplnily jak naše bříška, tak celé odpoledne. Nádherný den.

Čti více ...

12.04.2016
Kulturní centrum Řehlovice

Slunečnice Děčín

Jaro je tady, slunce svítí a je konečně tepleji, v chladných místnostech statku bude v letním vedru příjemně.
Dvanáctého dubna přišla první skupina, Slunečnice Děčín. Dopoledne byl k snídani čaj z bylinkové zahrady. Po návštěvě kněžny Libuše jsme šli přes dvůr, nakrmili jsme kapry a obdivovali nové mozaikové sprchy. K obědu byly opékané buřty s hořčicí, kečupem a chlebem. Pak jsme ještě hráli hry a užívali si sluníčka.
Děkujeme za návštěvu, Slunečnice! A tady máte pár fotek.
Nele Wetjen

14.11.2015 11:00–20:00

18. kulturní brunch

Srdečně vás zveme do Kulturního centra Řehlovice. Chceme se společně smát, povídat si, zpívat a těšit se na mezinárodní chuťovky!

Program:
13:00 z pěv a kytara – Sara-Marie Plekat
15:30: „Stumbling District“ z Berlína a „Sníh na schodišti“ z Ústí nad Labem

Podpora: Brücke Most Stiftung.
Akce proběhne v rámci Dnů české a německé kultury.