10.04.2010 11:00–17:00

8. česko-německý Kulturní branč

Mimo bohaté nabídky pestrých jarních jídel jsme Vám představili Larse Reyera(*1977), budoucího stipendistu Pražského literárního domu, který četl ze svého lyrického díla. K poslechu zahrála skupina "Veselí lidé" z Litoměřic a pan Lubomír Peterka z Chráněné krajinné oblasti České středohoří přiblížil charakteristiku této výjimečné krajiny. V cyklu přednášek o Českém středohoří chceme dále pokračovat.

Čti více ...

10.04.2010 11:00–17:00

Kulturní branč

Jarní česko - německý Kulturní branč opět nabídne řadu setkání se zajímavými lidmi z kulturní oblasti. Od 11 hodin Vás k tomu pohostíme lahodnými pokrmy a kulturním programem.

Čti více ...

28.11.2009 12:00–21:00

Kulturní branč

V sobotu 28. listopadu 2009 od jedenácti hodin dopoledne se bude konat v Kulturním centru Řehlovice už sedmý česko-německý kulturní branč.

Čti více ...

28.11.2009

7. česko-německý Kulturní branč

Kulturní program 7. česko-německého Kulturního branče nabídl promítání filmu Tatíček a Lili Marlén, kterého se také zúčastnil sám režisér a scénárista Jan Šikl.

Čti více ...

07.11.2009 19:00–23:00

Proudění | Strömungen 09 v Drážďanech

Zveme Vás na vernisáž 10. ročníku česko-německého výtvarného sympozia PROUDĚNÍ – STRÖMUNGEN v Drážďanech

Čti více ...

12.09.2009

Trojzvuk 09

V sobotu 12. září proběhl mezinárodní banket. Tímto způsobem byl zakončen projekt studentů z Česka, Ukrajiny a Německa.

Čti více ...

07.05.2009–14.05.2009

Místa vzpomínání - Umístění vzpomínání

Od 7. do 14. května se konal v Řehlovicích česko-německo-kosovský projekt Místa vzpomínání - Umístění vzpomínání. Během těchto 13 dní se mohli vždy čtyři účastníci z jedné země intenzivně zabývat tématem vzpomínání ve všech třech zemích: Česku, Kosovu a Německu.

Čti více ...

19.04.2009 11:00–18:00

6. česko-německý Kulturní branč

6. česko-německý Kulturní branč osvěžil Pavel Nepivoda skladbami z 60. let.

Čti více ...

19.04.2009

Kulturní branč

Opět se na něm podávaly lahůdky nejen fyzické, ale také společenské. O přípravu se postarala Věra s Janou. Vedle chutných a originálních pokrmů mohli zúčastnění navázát kontakty s novými a pro ně dosud neznámými organizacemi. Tak se propojily nejen smyslové, ale i ideové buňky.

Čti více ...

01.12.2008–21.12.2008

Adventní neděle v Řehlovicích

Předvánoční setkání za doprovodu kulturního programu v podobě zpěvu, svařeného vína a možnosti koupě dárků.

Čti více ...

29.11.2008 11:00–18:00

Česko-německý Kulturní branč

Další možnost ochutnání nevšedních lahůdek a navázání kontaktů s novými partnery.

Čti více ...

28.11.2008 11:00–18:00

5. česko-německý Kulturní branč

5. kulturní branč se nesl ve znamení pozitivních rytmů filmového hudby z Mama Mia a autorského čtení Radky Denemarkové. Nechyběly ani lahůdky našich vrchních kuchařek Jany Černík a Věry.

Čti více ...

24.10.2008–01.11.2008

Proudění - Strömungen 2008 v Drážďanech

Jako obvykle se v Drážďanech uskutečnila druhá část 9. česko-německého výtvarného sympozia. I tentokrát se tak stalo během Dnů české kultury.

Čti více ...

24.10.2008–26.10.2008

Performance studentů TU Drážďany

Díky dlouhodobé spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech se konala další pracovní dilna, během níž připravili studenti vlastní představení. To pak představili pozvanému publiku.

Čti více ...

10.10.2008

Umělecká tvorba Betlému

Ve spolupráci s uměleckou skupinou RULOUS se konala pracovní dílna, ve které si mohli zájemci vyzkoušet, jak se dá vyrobit Betlém.

Čti více ...

11.09.2008–05.10.2008

Výstava děl Proudění - Strömungen

Vybraná díla z česko-německého sympozia v Litoměřicích v Galerie Ve Dvoře.

Čti více ...

11.05.2008 11:00–18:00

4. česko-německý Kulturní branč

Lahodné pokrmy posilující tělo po zimním odpočinku a k tomu divadelní představení. Vše pak okořeněné milými setkáními Vás samých.

Čti více ...

01.12.2007 11:00–18:00

3. česko-německý Kulturní branč

3. Česko-německý kulturní branč, na němž jsme Vám nabídli nejen nevšední kontakty, ale též jedinečné pokrmy.

Čti více ...

20.04.2007 11:00–17:00

2. česko-německý Kulturní branč

Druhé pokračování lahodných setkání s příjemnými lidmi z kulturní oblasti a se stejně chutnými pokrmy, které připravily naše kuchařky.

Čti více ...

02.12.2006 11:00–17:00

1. česko-německý Kulturní branč

Vůbec první česko-německý Kulturní branč na řehlovickém statku. Jde o pokus skloubit chutné a netradiční pokrmy se stejně lahodnými setkáními se zajímavými a angažovanými lidmi z kulturní oblasti.

Čti více ...