24.10.2014 - 02.11.2014

15. sympozium Proudĕní-Strömungen v Drážďanech

(příslušné stránky Riesy zde)
S úslovím „Hier sieht es aus wie Kraut und Rüben“ doslovně přeloženo „Tady to vypadá jako zelí a řepa“, významově pak blízké úsloví „Tady se mele páté přes deváté“, si spojujeme chaos, zmatek a nepořádek. Jako možné východisko pro nové je rovina napětí, kterou zažijeme u digitalizace našeho životního okolí a prostředí. Swarm intelligence  velké  množství lidí se velmi rychle nechtěně dostane k informacím a to může vést k pověstným facebookovým mejdanům, kde hostitel bezmocně čelí nepozvanému davu (crowd). Stejně může být ale člověk také přizván k jasně stanovené akci, jako např. flashmobs. V obou případech nemůže původní odesílatel kontrolovat cestu informace a její rozšíření, tady vládne chaos. Výsledek může být ale naprosto odlišný. Naším záměrem je zabývat se obrazem zdánlivě chaotického jednání, které ale přece prokáže logiku a které se ukáže jako velmi efektivní.

Přeshraniční nebo také interkontinentální komunikace se extrémně urychlila. I umělecké aktivity různých zemí mohou být perfektně synchronizovány. Díky výtvarným sympoziím „Strömungen-Proudění“ vznikla v uplynulých 15 letech kreativní a velmi barvitá síť, která se bude vždy opakovaně napojovat na existující struktury, ale také bude přijímat nové impulsy. Toto chceme vzít na vědomí a sami chceme změnit strukturu sympozia:

 • Sympozium budeme v budoucnosti pořádat střídavě, a to na podzim 2014 v Drážďanech a v létě 2015 v Řehlovicích s užší spoluprací obou partnerů na jednotlivých sympoziích
 • Na 15. výtvarné sympozium v Drážďanech se mohou hlásit česko-německé týmy s  konceptem
 • Týmy by měly být zastoupeny nejméně jedním účastníkem z každé země, velikost týmu není pevně stanovena, ale  nechceme překročit celkový počet 12 účastníků na sympoziu!
 • Důležité! Rádi podpoříme výtvarníky , kteří se o sympozium zajímají, při hledání partnera pro společný projekt. Obraťte se na Sylvii AngeleLenku Holíkovou nebo na Ivu Červinkovou  Uzávěrka zasílání projektů je 30.06.2014

Komise riesy efau. Kulturního fóra Drážďany a Kulturního centra Řehlovice vybere týmy nejpozději do 30.07.2014.

 • Předpoklad pro účast: účast na celém sympoziu s příjezdem nejpozději v pátek 24.10.2014 a odjezdem v neděli 02.11.2014 a se zájem na interkulturní výměně.

Přihlašte se prosím pouze tehdy, pokud se můžete zúčastnit celého sympozia!!!

Organizační pokyny pro zájemce:

 • letos nemáme žádné požadavky, které by se týkaly Euroregionu Elbe-Labe
 • ubytování včetně snídaně je zajištěno a hrazeno pro nemístní účastníky v nadaci Brücke/Most (vícelůžkové pokoje)
 • obědy jsou hrazeny pro všechny účastníky, budou v „Otevřeném setkání“ v riese efau
 • náklady na materiál pro tvorbu v hodnotě max. 250 € pro tým, po dohodě a předložení účtenky (DŮLEŽITÉ jsou originály účtenek k proplacení)
 • chceme vás srdečně přizvat ke spolupráci na sympoziu: např. při vytváření  programu, při společném vaření, fotodokumentaci, a při vytváření layoutu pro on-line katalog
 • díla, vzniklá na sympoziu, budou mĕsíc vystavena v projektovém prostoru „Runde Ecke“ riesy efau (předpokládané otevřenní novostavby 20. září 2014), katalog bude ke stažení na stránkách Riesy