Proudění | Strömungen 2011

13. ročník česko-německého výtvarného sympozia s tématem zamést pod koberec

Proudění | Strömungen 2010

12. ročník česko-německého výtvarného sympozia s tématem …z kola ven...

Proudění | Strömungen 2009

11. ročník česko-německého výtvarného sympozia s tématem Zlom / Bruch.

Proudění | Strömungen 2008

10. ročník česko-německého výtvarného sympozia s tématem Jaro v létě.

Proudění | Strömungen 2007

9. ročník česko-německého výtvarného sympozia s tématem Světlo.

Proudění | Strömungen 2006

8. ročník česko-německého výtvarného sympozia s tématem Baroko pro oko.

Proudění | Strömungen 2005

7. ročník česko-německého výtvarného sympozia s tématem 60 let hledání.

Proudění | Strömungen 2004

6. ročník česko-německého výtvarného sympozia s tématem Sladká Evropa.

Proudění | Strömungen 2003

5. ročník česko-německého výtvarného sympozia s tématem Únos Evropy.

Proudění | Strömungen 2002

4. ročník česko-německého výtvarného sympozia.

Proudění | Strömungen 2001

3. ročník česko-německého výtvarného sympozia.

Proudění | Strömungen 2000

2. ročník česko-německého výtvarného sympozia.

Doteky | Berührungen 1999

1. ročník česko-německého výtvarného sympozia.