Proudění | Strömungen 2001

Česko - německé výtvarné sympozium Proudění-Stroemungen 2001. Na cestě krajinou.
13.7-22.7.2001

Účastníci

 1. Gaby Baltha (D) - instalace
 2. Grit Bertram (D)- grafika
 3. Frank Beyer (D)- instalace
 4. Klára Boďová (CZ) - malba
 5. Marek Borsányi (CZ) - malba
 6. Vladek Brabenec (CZ) - dřevo
 7. Dagmar Cettl (A) - poč.grafika
 8. Miloš Cettl (CZ) - poč.instalace
 9. Yvonne Dick (D) - malba
 10. Kateřina Dytrtová (CZ) - malba
 11. Rüdiger Findeisen (Švýc.) - foto
 12. Claudia Franz (D) - malba
 13. Veronika Gude (D) - malba
 14. Lenka Holíková (CZ)-keramik
 15. Yvona Jandáková (CZ) - sklo
 16. Svatopluk Klimeš (CZ) - malba
 17. Jan Korbelík (A) - malba
 18. Vladimír Kovařík (CZ) - instalace
 19. Zdeněk Kovář (CZ) - foto
 20. Christoph Kuban (D) - instalace
 21. Marcela Kubátová (CZ) - malba
 22. Miloš Kubišta (CZ) - objekt 
 23. Gabriele Leven (D) - instalace
 24. Georg Mankat (D) - malba
 25. Jan Mašek (CZ) - instalace
 26. Su Noschylla (D) - instalace
 27. Bohuslava Olešová (CZ) instalace
 28. Vanessa Papst (D) - malba
 29. Imke Priegnitz (D) - malba
 30. Katrin Raptis (D) - objekt
 31. Petr Rošický (CZ) - foto
 32. Jiří Salajka (CZ) - malba
 33. Jana Skořepová (CZ) - instalace
 34. Andrea Schmidt (D) - malba
 35. Lucie Turanová (CZ) instalace
 36. Ralf Witthaus (D) - land art

Tisková zpráva

V pátek 13.7.2001, bylo v Řehlovicích u Ústí n/L. zahájeno III.česko-německé výtvarné sympozium Proudění/Strömungen 2001, kterého se zúčastní 32 profesionálních umělců ze tří zemí /15 Česká rep.,14 Německo, 2 Rakousko, 1 Švýcarsko/. Již potřetí se tak stalo za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. a za spolupráce partnerských organizací facette.e.V. Dresden a Fakulty užitého umění a designu z Ústí n/L.

V prostorách bývalého poplužního dvora, které se stalo sídlem občanského sdružení Kulturního centra Řehlovice, jsou pro grafiky, keramiky, dřevořezbáře, sochaře, fotografy, malíře a další profese, vytvořeny ideální podmínky pro tvorbu, ubytování a relaxaci. Kromě nového prostoru pro ubytování, organizátoři připravili několik nových prostor, které pomohly vyřešit nedostatek místa pro tvorbu a přípravu. Na místě, kde socialistický správce / bývalý Státní statek/ zanechal po sobě nesmazatelné stopy, noví majitelé tak umožnili vzniku keramické a papírové dílny, fotokomory, velkého zastřešeného prostoru, kde se za každého počasí může např. malovat atp.

V neděli 15.7. proběhlo od 11h tradiční slavnostní zahájení u starosty p.Macháčka na místní radnici.

Zajímavostí, která okoření letošní sympozium, se určitě stane svatba dvou účastníků, kteří se zde seznámili během prvního sympozia v roce 1999. V úterý 17. července se Miloš Cettl z Turnova a Dagmar Nagl z Vídně budou oddání starostou Řehlovic přímo na statku pod fotografií pana prezidenta Václava Havla. Tento okamžik potvrdí organizátorům jejich prvotní ideu, že nejen tvorba a fantazie "Proudí" mezi umělci během sympozia, ale že jde také o společenskou událost a vzniknou zde mnohé přátelské vazby.

Obrazové a textové informace je možno každý den a použít z Webové stránky www.maumau.cz.

Organizátoří věří, že do končin statku nedorazí podobný hurikán, který týden před zahájením sympozia utrhl střechu jednoho ubytovacího objektu a zkomplikoval tak přípravy, a vřelá atmosféra spolu s příjemným počasím přivedou na historický statek místní můzy , jež podpoří a inspirují tvůrce v jejich dílech.Výstava a vernisáž proběhne v sobotu na statku 21.7.2001 od 15 h a v jeho programu bude mimo jiné divadelní představení ústeckého Činoherního studia /A.Haidler/ a loutkové divadlo pro děti loutkoherce T.Bělohlávka z Naivního divadla v Liberci. Na toto slavnostní zakončení zveme nejen odbornou veřejnost, ale i místní obyvatele a náhodně příchozí.

V srpnu / od 10.8.-31.8. / se pak přemístí výběr zdejších objektů a dokumentačních fotografií do litoměřické galerie Ve Dvoře a v listopadu do německých Drážďan, kde by část měla být vystavena v rámci tradiční akce České dny.

 

Závěrečné hodnocení

Z původních plánů, že se většina projektů v prostoru statku bude odehrávat jen část roku, kdy je v Českém středohoří přijatelné počasí, se stalo , že jen stěží nacházíme i vlastní volné termíny v chladnějších měsících. 

Probíhají zde i aktivity, které jen spoluorganizujeme, jako malířské plenéry, diskusní pobyt, soustředění, které ovšem prostory obohacují o nové kontakty a setkání. Nejsme ze sdruženích, které jsou za každou cenu spokojeni, víme, že je každý rok nutné něco změnit, přidat, popř. vynechat. Nechceme ustrnout na jednom místě a i přesto, že sympozium Proudění-Stroemungen je naší stěžejní a hlavní akcí každého roku, můžeme prokázat dalšími čtyřmi až pěti akcemi ročně, že se pouštíme do nových a nových oblastí, které nám nejsou cizí a připravujeme je nyní i tak, že spolu s námi je pro mladé lidi nebo děti, připravují aktivně mladí lidé a tím je zapojujeme do aktivit sdružení.

Sympozium Proudění-Stroemungen 2001/ Na cestě krajinou (13.7-22.7.2001):
Sympozium Proudění-Stroemungen 2001, prošlo svým třetím ročníkem a říká se, že právě ten třetí je mezníkem, který určí, budou-li aktivity pokračovat a kterým směrem. Projekt navázal na předchozí ideu o česko-německé kontinuitě ve výtvarném umění, kterou jsme tentokrát nazvali Na cestě krajinou a jako obvykle se jí každý účastník zhostil jinak, formou, která opět překvapila zvláště u nových tvůrců.

Letošní sympozium také přineslo nové poznatky, že se ideální počet výtvarníků pohybuje okolo pětadvaceti s tím, že jsme umožnili paralelně tvořit i několik studentů, kteří si pod vedením lektora mají tak možnost osahat sympozialní tvorbu a pobyt v mezinárodní komunitě umělců. V ideálním počasí července se každý den uskutečňovaly návštěvy z Čech i zahraničí, které vyvrcholily při slavnostní vernisáží v předposlední den sympozia a zúčastnilo se jí mnoho místních obyvatel z blízkého a vzdáleného okolí. V průběhu sympozia jsme letos dokonce uspořádali svatební obřad dvou účastníků, kteří se zde poznali před třemi roky a rozhodli se tuto slavnostní chvíli svého života věnovat prostoru seznámení. Tradičně po prohlídce a úvodu vernisáže proběhlo divadelní představení Činoherního studia z Ústí n/Labem a loutkového představení pro děti, loutkoherce z Naivního divadla z Liberce.

Hodnotíme tedy, nejen vytvořenými díly a velkou návštěvností, letošní sympozium jako úspěšné, navázali jsem mnoho nových kontaktů a přátelství, který nám dávají smysl v pokračování, i v době, jež příliš výtvarné scéně a jejím projektům nepřejí. Jsme rádi, že se nám podobně vzrůstající příjemnou atmosféru podařilo přenést i do letošních Českých dnů v Drážďanech, kde spolu s úspěchem přišly nové nápady od místních nadací a organizací města a kde jsme navázali další kontakt a zřejmě uskutečníme nový, vícenárodní projekt s italsko-německou stranou.

Fotky