12.07.2013 - 21.07.2013

15. symposium Proudění – Strömungen 2013 odstartovalo

"Pokračování" ve smyslu zachování tradice řehlovického sympozia nebo "pokračování" ve znamení tématu minulého ročníku, kterým byla reflexe krize současné společnosti, politického systému a politických stran, kultury nebo ekonomické krize.

Účastníci sympozia:

Helena Hlušičková (Česká republika)
Mária Hromadová (Česká republika)
Zuzana Hromadová (Česká republika)
Peter Fischer (Německo)
Helena Jiráková (Česká republika)
Frank Joerges (Německo)
Lenka Kahuda Klokočková (Česká republika)
Svatopluk Klimeš (Česká republika)
Jan Korbelík (Rakousko)
Daniela Kosová (Slovensko)
Vladimír Kovařík (Česká republika)
Alrun Krauß (Německo)
Dirk Montag (Německo)
Carolin Müller (Německo)
Marek Rubec (Česká republika)
Victor Sanovec (Německo)
Martina Staňková (Česká republika)
Mandy Schwarz (Německo)
Anja Werner (Německo) - Fotky, které poslala Anja
Júlia Zorkovská (Slovensko)

13. 7.
Sobotní Kick Off a diskuze
K tradici sympozia už po léta patří úvodní diskuze na určité téma. Tentokráte se diskutovalo o politické situaci v České republice s fokusem na krizi zdejších politického systému a krizi hodnot. Hosty diskuze byli Štěpán Rattay z občanského sdružení Oživení a Jaroslav Bican, student politologie na Karlově univerzitě a redaktor Českého rozhlasu. Jaroslav Bican se pokusil účastníkům sympozia nastínit především příčiny současné krize politického systému, zmínil některé důležité kauzy (např. právě probíhající kauzu spojenou s odstoupivším premiérem Petrem Nečasem). Štěpán Rattay se ve svém příspěvku zaměřil na snahy občanského sdružení Oživení působit na zdejší politické reprezentanty a prosazovat změny v zákonodárství (odpolitizování státní správy, zavedení transparentnosti  ve financování politických stran, transparentnost firem, které se ucházejí o veřejné zakázky).

14. 7.
Návštěva na radnici v Řehlovicích a vyjížďka do okolí