03.10.2013 - 17.12.2013

ŘEH-SIGN II

řehsign inspiruje

k dialogu a výměně mezi designéry již atmosférou kulturního centra Řehlovice a celým rámcem projektu. Spolupráce designérů z několika zemí, výměna rozdílných zkušeností a metod práce, společné akce (výstavy, přednášky) nabízejí příležitost k utváření kooperativní skupiny a dalšímu rozvoji vlastní práce.

řehsign znamená impulzy

pro rozvoj nových myšlenek, ale také pro propagaci již existujících produktů. řehsign je vzrušující směsí přehlídky prototypů, seminářů a doprovodného programu a nabízí možnost prezentace a prodeje aktuálních produktů a prací. řehsign představuje nejnovější trendy a styčné plochy současného designu z různých zemí.

řehsign spojuje

lidi z okolí a mezinárodní scény designu.

Kulturní centrum Řehlovice je ideálním místem pro kulturní aktivity všeho druhu a vyvinulo se v oblíbené místo setkávání. Z hostů se často stávají přátelé, z nezávazných kontaktů vzniká komunita, která neustále roste. Řehlovice leží na spojnici dvou velkých měst – Prahy a Drážďan. Dvě země – jeden region, to je dobrá základna pro tvůrčí otázky a řešení. Tradice se zde setkává s inovací. Umístění projektu řehsign právě do tohoto místa znamená neobvyklý zážitek ve znamení designu.

Kdo se může zúčastnit?

Zváni jsou nováčci, etablovaní designéři a studenti designu, kteří mají krok z vysokéškoly do profesní praxe ještě před sebou. Stejně tak umělci, zájemci o umění a kulturu.

Aktuální program, podmínky účasti a přihlášky na: www.kcrehlo.cz

Koordinace: Lenka Holíková, Kurátorka: Martina Zuzaňáková / Tým: Věra Svobodová, Ludmila Šolcová, Aneta Volrábová, Franz Tišek

Koncept+grafika: Gaby Baltha / Překlad: nativy translations, Franz Brunner

řeh-sign tvoří tři setkání:

1. setkání, 3. – 6. října 2013: Během tohoto setkání by mělo dojít k výměně zkušeností mezi pozvanými designéry z ČR a Německa. Program zahrnuje jak prezentaci vlastních prací, tak diskuzní panely na téma marketing, fundrising, generační problémy, produktivita vs exkluzivita, konkurenceschopnost nebo aura designérského objektu.

2. setkání, 7. -11. listopadu 2013: V průběhu druhého víkendu v Řehlovicích budou mít designéři možnost představit své práce veřejnosti – návštěvníkům tzv. kulturního brunche v Řehlovicích. Kulturního brunche se účastní návštěvníci z Čech i Německa (zástupci kulturních organizací, umělci, designéři, novináři, atd.). Akce se bude odehrávat jak v rovině teoretické (formou moderované diskuze), tak praktické (formou výstavy).

 3. setkání, 15. – 17. prosince 2013: Řehlovice leží v regionu, který je moderním designem téměř nedotčen. Jedním z cílů Řeh-signu je prozkoumat, zda je zdejší společnost schopna recipovat design a pokud ano, tak v jaké formě. Každý rok se během tohoto víkendu otevírá Kulturní centrum Řehlovice veřejnosti v souvislosti s adventním odpolednem. Designéři budou mít možnost seznámit veřejnost z regionu se svými pracemi a idejemi. 

Díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a programu European Life Long Learning Programme je finanční podíl účastníků minimální. Podmínkou je však zúčastnit se minimálně dvou setkání. Kulturní centrum Řehlovice hradí zájemcům ubytování a stravu. Účastníci si hradí dopravu a jednorázový poplatek 300 Kč.

Řeh-sign se koná v rámci 15. Dnů české a německé kultury.

Ke stažení