15.01.2015 - 18.01.2015

Projekt Filmová škola

V rámci tématu pohádky“ vytvořili tři krátké filmy, které byly v neděli odpoledne promítnuty početnému nadšenému a zanícenému publiku. Děti samy sepsaly scénáře a pod profesionálním vedením je také zčásti samy natočily.
Výsledek
je opravdu chválihodný. Když je srovnáme s prvními filmy, natočenými před lety, je vidět opravdový pokrok. Podivuhodné příběhy, jednající z velké části o dobru a zlu, jsou svědectvímbohaté dětské fantazie.
Projekt je
podpořen Evropskou unií.
Těšíme se na
další setkání na podobném projektu v březnu.

Další fotky zde.