Proudění - Strömungen 2019, grafika pozvánky

22.06.2019 - 07.07.2019

Kulturní centrum Řehlovice, Na Statku 20, Řehlovice

Proudění | Strömungen 2019: Zářit

Proudění - Strömungen 2019, grafika pozvánky

V Kulturním centru Řehlovice se sešli umělci a umělkyně, aby zde za krásného slunečného počasí pracovali na téma „Zářit“ (pracovní název: humor, smích, záře).

Devítidenní sympozium zahájil workshop, v jehož průběhu se v malých skupinkách rozebíralo zadané téma z různých úhlů pohledu. Ve dnech následujících se i přes velmi teplé počasí pilně malovalo, svařovalo, filmovalo, šilo, instalovalo, muzicírovalo a interpretovalo. Jedním z bodů programu byla Lachyoga, která všechny aktéry doslova přinutila zářit; uskutečnila se také diskuze s Danuší Opočenskou o její práci pro hospic v Litoměřicích a publiku se interaktivní formou představila klaunka Yaëlle Dorison z Drážďan. Vlahé večery patřily filmům (S tebou mě baví svět a Herbstgold), inspirujícím rozhovorům, hudbě, tanci a hlavně dobré náladě. K ochlazení využívali všichni pravidelně nedaleké jezero s blankytně modrou vodou. 

Vernisáž v sobotu 6. července, kterou zahájila hudební performance Sari-Marie Plekat a Andreho Uhliga, přilákala mnoho návštěvníků z Německa a z Čech. Následovalo úvodní slovo Lenky Holíkové, Alfréda Dytrta, řehlovické starostky Jany Princové a kurátorky sympozia Veroniky Krulle Kotoučové, která shrnula uplynulý týden z hlediska zadaného tématu. Během společné procházky areálem centra naráželi diváci na videoinstalace, zvukové instalace, performance, sochy, malby, výšivky a jiné. 

Tradiční nedělní fotbalový turnaj skončil po napínavém jedenáctimetrovém kopu vítězně 5:4 pro tým „Řehlovice Junior“.