Přemyslovsko-Nepomucký výlet 2008

V pátek 16. května 2008, krátce po 11. hodině dopolední se tak jako loni sešly početné houfce žactva školního i lidu místního na stadické návsi, aby vzdaly hold Přemyslu Oráči a svatému Janu Nepomuckému. Všech sto rozdaných zpěvníčků naznačuje, že toto přemyslo-nepomucenské holdováni nebylo komorní akcí. Dříve než se ovšem zmínění oslavenci v podání Tomáše Vacenovského a Jana (Nepomuka) Kvapila zjevili, rozcvičili si všichni přítomní své hlásky pod vedením kapelníka skupiny Ritornello Michala Pospíšila a shlédli scénické zpracování přemyslovské legendy v podání žáků z Libouchce.

Poté co přítomní pozdravili Přemysla Oráče a svatého Jana Nepomuckého poklekem, rozhořela se mezi oběma oslavenci prudká hádka o to, kdo je větší velikán českých dějin. Tento spor pokračoval i cestou do sousední vísky Habří za zpěvu první písně ze zpěvníčku o Přemyslu Oráči. Prudkost tohoto sporu podtrhlo i úmorně dusné počasí, jehož následky byly v Habří umenšeny ibiškovým čajem, limonádou, šípkovým a pampeliškovým vínem od manželů Machových ze Stadic.

Až teprve v Habří před kapličkou se sochou svatého Jana Nepomuckého byl spor zažehnán dohodou o rozdělení panství – Přemysl Oráč se zavázal, že bude ochráncem pozemské sféry Českého středohoří, svatý Jan Nepomucký zase nebeské. Zazněla zde i druhá píseň o Janu Nepomuckém.

Z Habří jsme pokračovali do Řehlovic. K dramatičnosti přesunu přispěl nákladní vlak s uhlím, který při přechodu kolejí na nádraží rozdělil průvod na dvě poloviny. Na statek Kulturního centra v Řehlovicích ovšem všichni dorazili bez úhony. Tam si výletníci opekli buřty a svlažili hrdla bylinkovým, černým a ovocným čajem, citronádou a moštem. Muzikant do toho znovu předvedl své umění a nakonec ahrál i déšť. … A ve tři hodiny odpoledne bylo po všem

A nakonec nezbytná poděkování:

KC Řehlovice za velkorysé poskytnutí zázemí a nápojový a ohňový servis žákům ZŠ Libouchec pod vedením paní učitelky Machové za divadelní výstup manželům Machovým ze Stadic za fotodokumentaci a nápojový servis paní kronikářce Rauerové za zpřístupnění kaple v Habří paní Gočové za organizační výpomoc, Michalu Pospíšilovi za hudební servis.

Jdi zpět