01.06.2017 - 30.06.2017

Kulturní centrum Řehlovice

Dobrovolníci v rezidenci

Projekt „Dobrovolníci v rezidenci“, zahrnuje hodně: místo setkávání, kontaktní místo pro nové zájemce i pro setkávání bývalých dobrovolníků, zdroj informací, podpora odvahy, zájmové zastoupení, i místo, kde můžete realizovat svoje vlastní myšlenky. Projekt byl založen na počátku roku 2017 z podnětu bývalého dobrovolníka na statku v Řehlovicích. Cílem bylo dále rozvinout stávající neoficiální kontaktní místo pro dobrovolníky na statku, aby se stalo jakýmsi oficiálním dobrovolnickým konzulátem.

Stará pivovarská věž se stane majákem, symbolizující záměr "dobrovolníků v rezidenci", je sídlem tohoto projektu: zkoumání, hledání, objevování a snahy o překračování mezí. Právě díky nalezení tohoto „domova“ a přítomnosti dobrovolníků vzrostl zájem o projekt. I myšlenka jednoletého dobrovolného závazku