15.09.2010

Labe v proměnách doby II.

Dne 15. září se v Litoměřicích a okolí konalo další setkání na práci na projektu "Labe v proměnách doby", které se zúčastnili studenti drážďanské Mediencollege spolu se studenty Gymnázia, Střední odborné školy a středního odborného učiliště, o. p. s. z Litoměřic. Setkání navazuje na první projektový den, který se konal v dubnu v Drážďanech a v okolí, takže v Litoměřicích se již většina účastníků znala. I přes nepřízeň počasí řada studentů i pedagogů vytvořila zajímavé fotografie a celý den si v přátelské atmosféře užila. V tento druhý projektový den účastníci navštívili hrad Střekov, který je poblíž města Ústí nad Labem a který je známý (mimo jiné) i pobytem hudebního génia Richarda Wagnera, vrch Kamýk, který se tyčí nad Litoměřicemi, krematorium podzemní továrny Richard, neblaze spojené s druhou světovou válkou a samotné Litoměřice, kde se v rámci prohlídky města konal i výstup na věž Kalich na náměstí a na věž na Dómském pahorku odkud mohli obdivovat majestátní pohled na Polabí, historické centrum města i České středohoří.

Studenti Litoměřice procházeli ve smíšených česko-německých skupinkách a samostatně fotografovali. Litoměřická část končila na Střeleckém ostrově, odkud se společně celá skupina odebrala autobusem do obce Dubice, kde studenty čekal majestátní výhled na Portu Bohemiku. Příjemný, ale deštivý den byl završen občerstvením v KC Řehlovice, kde účastníci mohli obdivovat umělecké artefakty a krásné tvůrčí prostředí. Česká skupina se odloučila v Ústí nad Labem, odkud pokračovala zpět do Litoměřic vlakem. Z celého dne zůstalo, navzdory nepříznivému počasí, nejen spousta pěkných snímků, nově nabytých informací o našem kraji, ale i nově vytvořená či posílená přátelství mezi Němci a Čechy. 

Mgr. BcA. Marek Rubec