18.11.2010

Labe v proměnách doby III. Drážďany

Dne 18. listopadu se v saských Drážďanech konal poslední ze tří dnů projektu „Labe v proměnách času“. V rámci tohoto projektu studenti Gymnázia, SOŠ a SOU o. p. s. Litoměřice spolu se studenty drážďanské Mediencollege fotografovali různá místa v okolí mateřských měst, jejíž spojnicí je Řeka Labe. Výchozím momentem byly historické fotografie na které navazovaly fotografie studentů. Šlo tedy o zachycení změny historicky významných míst po letech očima nejmladší generace. Historické i nově pořízené fotografie čeští i němečtí studenti zpracovávali do grafických návrhů panelů, určených pro souhrnou výstavu u nás i v Německu.

Celý tento worshop se odehrával v budově školy Mediencollege, kde pro žáky i pedagogy čekalo i chutné občerstvení. Kromě pedagogů výtvarných předmětů Marka Rubce,  Ivy Červinkové, zastupující zde nemocného Vladimíra Poláka, se akce z české strany zúčastnil i  ředitel litoměřické školy pan Mgr. Ladislav Šrejbr, Luděk Veselý a za KC Řehlovice výtvarnice Lenka Holíková. Českou delegaci přivítali mimo jiné i pedagogové školy Günther Starke a zástupce ředitele Reinhard Haase Z celou akcí vydatně pomáhal i Marek Liebscher z Centra životního prostředí Drážďany. Studenti si v rámci akce prohlédli práce kamarádů z Mediencollege, jejich odborné ateliéry a učebny a utužit přátelské vazby z předchozích dní projektu. Na závěr akce se konala projekce výsledných prací v aule školy, které se účastnila široká veřejnost.  Celá akce bude završena výstavami na různých místech České republiky a Německa. Na příští rok je také naplánován další projekt, tentokráte věnovaný životu na Labi. 

Mgr. Bc. Marek Rubec