19.09.2010 - 24.09.2010

Plenér studentů Ústavu vizuální tvorby

Předposlední týden v září si řehlovický statek s dlouhým předstihem rezervuje Ústav vizuální tvorby z Uherského Hradiště. Tato součást zlínské Fakulty multimediálních komunikací již popáté vyslala své studenty prvního ročníku přes celou Českou republikou, aby během intezivního týdne zjistili něco o sobě – individuálně i jako o skupině, která se bude potkávat buď tři a nebo pět let během studia v ateliéru vizuální komunikace (převážně web design) nebo v ateliéru 3D design. Nejednalo se tedy o běžný plenér, kdy studenti tráví většinu času v krajině a kreslí nebo malují, minimálně polovina času byla vyhrazena pro kurz rozvoje osobnosti pod vedením zkušených lektorů teambuildingu. A co si studenti pomocí metod zážitkové pedagogiky osvojují? Zásady efektivní práce s časem a s dostupnými zdroji, umění komunikace a argumentace a hlavně táhnout za jeden provaz – přeneseně i doslova, protože při mnohých hrách, které během kurzu simulují reálné životní nebo pracovní situace, skutečně horolezecké lano hraje důležitou roli.

Studenti rovněž uskutečnili výlet Terezína, kde dva mladí německy mluvící dobrovolníci, Remo a Yannick, přiblížili nelidské podmínky v židovském ghettu během druhé světové války.

Pokud většinu týdne studenti trávili společně, pak čtvrtek představoval pravý opak. Od východu slunce a do pozdních odpoledních hodin každý svým tempem prozkoumával okolí Řehlovic, pořizoval fotodokumentaci a někteří tvořili drobné land artem inspirované instalace. Mezitím Bob s Richardem (pedagogové) sháněli zauzená kuřata, roztápěli pizza pec a chystali opulentní večeři pro vyhladovělé prváky.

Co více dodat? Počasí ideální a vafle od Lenky a Honzy Korbelíka (hlavní topič plenéru) taky super!