30.04.2004 - 02.05.2004

Porta Bohemica 2004

Na kole, pěšky či autem se studenti vydali po stopách německých romantiků 19. stol. (Gaspar David Friedrich,…) a zaznamenávali "sladké pohledy do krajiny".

Vznikajícími výtvarná díla společně konzultovali s ak. malířem Svatoplukem Klimešem. Kromě výtvarné práce se studenti sbližovali při přípravě jídla, výletech (vyhlídka Dubičky a Mlynářův Kříž, Bílka-cesta Česko-německého porozumění) a společné zábavě třeba u táboráku. 

Jeden večer proběhlo losování česko-německých dvojic, které měly navrhnout nové EU-vlajky (např. křeček chytá na udici nové země EU apod.)

Účastníci: Studenti výtvarných Vysokých Škol z Ústí nad Labem, Drážďan a Vídně.