14.07.2017 - 23.07.2017

Kulturní centrum Řehlovice

Proudění | Strömungen 2017: Oběť & oddanost

Nová díla česko-německého sympozia Proudění | Strömungen právě vznikají, podívejte se, jak tato akce probíhá a kdo se ji účastní. 

Projekt je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

Text k tématu

Cílem projektu je ukázat šíři a možnosti uměleckých přístupů a působení umění. Projekt podněcuje ke spolupoznávání a komunikaci mezi českými a německými umělci, propojuje umělce z obou národů a dává jim prostor pro společnou a/nebo vzájemně inspirující práci. Výsledná díla vyzývají k zamyšlení, podněcují diskurz o aktuálních tématech a nabízí divákům prostor k reflexi důležitých otázek. Každým rokem se snažíme pokračovat novými tématy v této reflexi.

Pro 17. ročník sympozia jsme zvolili umělecky zajímavé a nosné téma „Oběť a oddanost“, které může skrývat nepřeberně mnoho významů a možných interpretací – náboženská oběť, votivní dary, mýtus a stigma oběti, oběť systému či politického režimu, smírná oběť ad. „už nikdy více oběť”. Zároveň nás toto množství pojmů přivádí k otázce: „nikdy více obět” – je to vůbec možné?

Jak se ale člověk obětí vůbec stane? Jaké je to být v roli oběti? A je možné tuto roli opustit? Kde leží hranice mezi tím být oddaný a obětovat se?

Ve společnosti existuje a může nám pomoci, pokud si ji vzájemně darujeme. Oddanost je silný cit, který se nás silně dotýká, když jsme ochotni se pro něco obětovat.

Sebeobětování pro společnost je známá u mnohých žen, ať je to v rodině nebo v sociálních službách, aniž by za to byly plnohodnotně oceněny. Společnost by byla bez jejich oběti jinou a je k nezaplacení.

Stigma oběti si po dlouhé roky s sebou nesou menšinové skupiny lidí ve společnosti (např. Židé, Romové aj.). Jak se lze z časem zakódované role oběti vymanit? Lze roli oběti jednou provždy opustit?

Od umělců očekáváme vyplnění tématu vlastními významy a myšlenkami. Jsme si jisti, že výsledkem bude celá paleta zajímavých kreativních zpracování. Široký rámec zvoleného tématu a velkorysý prostor kulturního centra umožňuje naprostou volnost v uměleckém zpracování.

V rámci sympozia se uskuteční rovněž podióvá diskuze, jejímž tématem je: „Být v obětní roli: kdo je obětí, kdo a jak do ní může spadnout, je možné tuto roli někdy opustit?”. Zajímá nás osobní pohled, ale i náhled na celá společenství. Může být člověk velkorysý, dohlédnout za horizont, pokud se cítí pouze jako oběť? Žít beze strachu? Každý z nás má svoje zkušenosti, každý může být obětí a zároveň pachatelem.

Účastníci sympozia 

Helena Hlušičková 

Sochařka Helena Hlušičková vystudovala Ateliér keramiky a porcelánu na pražské VŠUP.  Ve své sochařské tvorbě se věnuje převážně figurativní plastice a objektu. Společně se svým manželem Jiřím Hlušičkou provozuje v Brně ateliér designu keramiky a porcelánu. Námětem díla, které umělkyně vytvoří během řehlovického sympozia je řecká věštkyně a trojská princezna Kassandra.

Kristiane Uyandiran

Umělkyně Kristiane Uyandiran se ve své tvorbě zabývá fotografií, kresbou i malbou. Jako pedagožka se věnuje práci s dětmi, mládeží i dospělými a elementární pedagogikou. Pojem „obět“ či „oddanost“ vnímá především ve vztahu k aktuálnímu společenskému dění a k situaci v jejím nejbližším okolí. 

Andre Uhlig

Andre Uhlig se vyučil tiskařem v Drážďanech a ve své umělecké tvorbě se zabývá grafikou, kresbou a malbou. Téma sympozia „oběť a oddanost“ vztahuje umělec k přírodě. Co všechno musel člověk obětovat k tomu, aby krajinu přetvořil? A co všechno obětuje krajina člověku, aby mu dopřála potřebný luxus?

Anne Barmeyer-Grunke

Umělkyně Anne Barmeyer-Grunke žije v Berlíně a její umělecká díla charakterizuje vrstvení a spojování různých materiálů a technik. Během sympozia v Řehlovicích vytvoří instalaci reagující na rozporuplnost pojmů „oběť“ a „oddanost“. 

Bernd Janning

Německý umělec Bernd Jannig se ve své instalaci pro Řehlovice bude věnovat různým rovinám pojmu „oběť“ - oběti fyzické či materiální, oběti násilí a také pojmu „obětování se“ - sám sobě, svým představám a nenaplněným přáním.

Despina Olbrich – Marianou 

Vystudovala malířství a umění mozaiky na Akademii výtvarného umění v Athénách a malbu a grafiku na Akademii v Mnichově. Těžiště její umělecké tvorby tvoří instalace, land-art, performance, kresba a práce s textilem. Na sympoziu v Řehlovicích se bude zabývat tématem “chudoby” v závislosti na hospodářských a politických poměrech.

Doris Amann

Doris Amann vystudovala sochařství na Akademii výtvarných umění v Mnichově. V současné době se věnuje tělu a tělesnosti prostřednictvím thajských masáží, kraniosakrální osteopatie a biodynamiky. Ke své performanci v Řehlovicích využije masážní podložku a psané slovo. 

Jana Krejzová

Vystudovala Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni. Vytváří hliněné objekty z  pálené i nepálené hlíny, site specific instalace, věnuje se kresbě, akvarelu a práci s papírem. Středobodem jejich děl je archetypální tvar malé oblé nádobky a prostředí ve kterém se nachází. Během sympozia v se bude zabývat tématem oběti pánve v jógové praxi. 

Brigitte C. Reichl

Německá umělkyně Brigitte C. Reichel vystudovala malířství a grafiku na California State University v Sacramentu a malířství a multimedia na School of the Art Institute of Chicago. Žije a pracuje v Mnichově a vytváří instalace a objekty. Ve své instalaci pro sympozium v Řehlovicích zpracuje všudypřítomné „oběti v nás“, jež nejsou schopné sebereflexe a ze svých traumat viní ostatní.

Dagmar Cettl

Dagmar Cettl vystudovala filozofii ve Vídni, produktový design a design keramiky v Krefeldu a  grafiku na Hochschule für angewandte Kunst ve Vídni. Věnuje se grafice, multimédiím a webovému designu. K pojmům „oběť a oddanost“ lze přiřadit celou síť protichůdných významů a Dagmar Cettl je ve svém díle pro Řehlovice zpracuje do koláží z obrazů a slov.

Silke Budde

Umělkyně Silke Budde se zabývá pedagogikou umění i kreativní polohou umění. Ve své práci pro sympozium, objektu doplněném kolážemi a kresbami, se bude zabývat tématem „oběti“ v jejím pozitivním, biblickém smyslu - „obětováním se pro někoho, či něco“. 

Christine Hackbarth

Umělkyně Christine Hackbarth vystudovala výtvarné umění na Akademmi Faber-Castell. Vytváří především velkoformátové olejomalby, někdy doplněné o akryl, tušovou kresbu nebo koláž. Její abstraktní malby zobrazují vždy vnitřní či vnější krajinu. Během sympozia v Řehlovicích se bude zabývat motivem Piety.

Lucas Oertel

Křesťanská symbolika ve vztahu k tématu „oběť a oddanost“ se na sympoziu objeví také u německého umělce Lucase Oertela. Ve svojí instalaci se bude zabývat objektem Krucifixu a tím, jak nás křesťanská ikonografie ovlivňuje, i když dnes už tolik „nezaznívá“. 

Vladimír Kovařík

Vladimír Kovařík vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a v současné době je vedoucím ateliéru Produktový design na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vytváří především velkoformátové objekty a instalace. V rámci sympozia v Řehlovicích se bude zabývat tématem „falešné“ oběti systému a kapitalismu.

Monika Marten

Monika Marten vystudovala drážďanskou Akademii výtvarných umění a v Drážďanech dodnes žije a pracuje. Těžištěm její práce je zejména technika koláže a asambláže. V rámci sympozia vytvoří instalaci odkazující na válečné oběti, které zůstaly v ruinách drážďanského kostela Frauenkirche a katedrály v Coventry.

Gaby Baltha

Německá umělkyně a grafická designérka Gaby Baltha se ve své práci pro Řehlovice bude zabývat tématem obětování lidských duší současnému životnímu tempu a společnosti, v níž se každý ocitá pod zničujícím tlakem na výkonnost.

Aneta Volrábová

Aneta Volrábová vystudovala obor keramický design na Ústavu umění a designu v Plzni a poté obor Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Formou papírových průsvitů zpracuje v rámci sympozia motivy oběti a oddanosti, které nachází jak v pohádkách, tak také v civilních námětech.

František Trost

Sochař František Trost při své práci používá pískovec, sádru, ale také led. Během sympozia v Řehlovicích vytvoří sochu českého zemského patrona sv. Prokopa, v jehož osobě spatřuje ztělesnění oddanosti k víře a zároveň oběť pracovitosti.