16.11.2012 - 02.12.2012

ŘEH-SIGN

1. setkání, 16. – 18. 11. 2012
Během tohoto setkání by mělo dojít k výměně zkušeností mezi pozvanými designéry z ČR a Německa. Program zahrnuje jak prezentaci vlastních prací, tak diskuzní panely na téma marketing, fundrising, generační problémy, produktivita vs exkluzivita, konkurenceschopnost nebo aura designérského objektu.

2. setkání, 23. - 25. 11. 2012

V průběhu druhého víkendu v Řehlovicích budou mít designéři možnost představit své práce veřejnosti – návštěvníkům tzv. kulturního brunche v Řehlovicích. Kulturního brunche se účastní návštěvníci z Čech i Německa (zástupci kulturních organizací, umělci, designéři, novináři, atd.). Akce se bude odehrávat jak v rovině teoretické (formou moderované diskuze), tak praktické (formou výstavy).

3. setkání, 30. 11. – 2. 12. 2012

Řehlovice leží v regionu, který je moderním designem téměř nedotčen. Jedním z cílů Řeh-signu je prozkoumat, zda je zdejší společnost schopna recipovat design a pokud ano, tak v jaké formě. Každý rok se během tohoto víkendu otevírá Kulturní centrum Řehlovice veřejnosti v souvislosti s adventním odpolednem. Designéři budou mít možnost seznámit veřejnost z regionu se svými pracemi a idejemi.