10.01.2013

ŘEHLOVICE 2012

Výstava studentských prací z výtvarného soustředění v Kulturním centru Řehlovice, které se konalo 3.9. až 17.9. 2012. Žáci se zabývali různými výtvarnými činnostmi - plenérovou kresbou a malbou, prací s typografií, keramikou i land-artem.

Výstava navazuje na předchozí výstavy prací studentů v Oka-mžiku a bude k vidění do 6.2.2013 ve všední dny od 15:00 do 19:00 (mimo dobu pronájmů sálu).

Větším skupinám zájemců o prohlédnutí výstavy (školy, zájmové skupiny atd.) lze po domluvě zajistit otevření výstavy i v dopoledních hodinách.