31.07.2020 - 02.08.2020

Řehsign VI/2: Vzdělání

Druhá část ŕehdesignu 2020 se zabývá vzděláváním.