12.09.2010 14:00 - 17:00

Sasko-český koncert mladých hudebníků

Po 3 víkendy se 10 německých žáků Landesgymnasia (Dr.) a 7 českých dětí (ZUŠER) setkávalo a postupně tvořilo. Nejdříve jsme  si vyrobili keramické hudební nástroje (flétny, okaríny, bubínky, ptáčky, rohy atd.) pod dohledem zkušeného keramika (jméno nevím) z Frankfurtu n.M.

Potom si pan dirigent (M.Kersten) poslechl, jak žáci hrají na nástroje a jaká hudba se jim líbí a napsal pro toto obsazení Echo od O.di Lassa, Metaliku a Favorit suite (skloženou z oblíbených melodií). Společně všechny děti vymyslely příběh o Luigi van Tonovi a Antonelle a pro atmosféru díla namalovaly 4 velké obrazy (východ slunce, hádka-emoce, bouřka, povodeň). Toto vyprávění zvukomalebně doplnily hrou na keramické i klasické nástroje.

Poslední víkend byl již ve znamení koncertů a přátelských setkání. 1. koncert byl na Landesgymnáziu v Drážďanech, 2. v zahradě Johannstädter Kulturtreff (Drážďany) a 3. koncert byl opět v přírodě na zahradě KC Řehlovice.

Byl to velmi zdařilý, profesionálně zajištěný projekt, který spojil keramiku, hudbu a malířství.

Stanislava Viznerová