13.06.2016 - 18.06.2016

Kulturní centrum Řehlovice

Seminář Saské enviromentální akademie Drážďany

Minulý týden se opět na dvoře Kulturního centra odehrál závěrečný seminář dobrovolníků ekologického roku ze Saska. V pondělí dorazila první skupina, která měla na starosti přípravu. Poté co dorazila druhá skupina v úterý, se všichni po dobu dvou dnů začali věnovat tématu zdravé výživy.

Čtvrtek byl ve znamení tělesného pohybu, uspořádali jsme dva výlety: delší a obtížnější vedl přes Lovoš, kratší pak přes Mlynářův kříž. Na cestě zpět se obě skupiny zastavily v Ústí na krátkou procházku městem.

Večer po výletě byla ještě přednáška o rasismu a diskriminaci v České republice, po které následovala intenzivní diskuze. Pátek byl věnován práci pro statek. Ani déšť nás nemohl zastavit, pracovalo se skoro ve všech koutech dvora: jedna skupina vyčistila bylinnou zahradu, další zbudovala nové pařeniště, jiná omladila živý plot, čtvrtá zrevitalizovala stezku pro chůzi bosou nohou a poslední postavila z krajinek krásnou lavičku. Sobota patřila reflexi celého týdne i celého roku. Celý týden jsme se stravovali vegetariánsky či vegansky. Seminář byl výborně zorganizován

Děkujeme moc za vzorný úklid, kterého se tolik účastníků zúčastnilo a vše pak bylo daleko rychleji uklizeno.

Bylo krásné, že jste k nám všichni přijeli!

Srdečné pozdravy z Řehlovic, Vaše Nele

Pořadatel: Sächsische Umweltakademie Dresden, www.sua-urania.de