05.07.2020 - 18.07.2020

Sochařské sympozium LAVY: Genius loci

Sympozium LAVY má charakter otevřených sochařských dílen a diváci tak mají možnost sledovat vznik soch během celého tvůrčího procesu. To, co vzniklá díla spojuje, je materiál, kterým je tradičně hořický pískovec. Tématem letošního ročníku je Genius loci.