10.10.2008

Umělecká tvorba Betlému

Ve spolupráci s uměleckou skupinou RULOUS se konala pracovní dílna, ve které si mohli zájemci vyzkoušet, jak se dá vyrobit Betlém.