30.07.2022 15:00

Kulturní centrum Řehlovice, Na Statku 20, Řehlovice

Vernisáž LAVY

V sobotu 30.7. v 15 hodin uvidíte výsledky čtrnáctidenního sochařského sympozia LAVY, který se letos koná již po 13. Materiálem je hořický pískovec.

Více o Spolku LAVY

Spolek výtvarníků a sochařů LAVY, z.s. – kdo jsme a čím se zabýváme

Jsme výtvarná skupina sdružující muže a ženy všech věkových kategorií a sociálních skupin s cílem společně se setkávat, diskutovat, tvořit a podporovat vztah veřejnosti k výtvarnému umění. Působíme společně více než 10 let. Registrovaným spolkem – neziskovou organizací jsme od roku 2017. Spolupracujeme s výtvarníky z celé ČR i zahraničí, s akademickými sochaři i začínajícími výtvarníky – amatéry. Pořádáme výstavy obrazů a soch v ústeckém muzeu, infocentru a v galeriích, v zahradě Českého rozhlasu, zapojujeme se do dobročinných aktivit.

Naše výtvarná skupina je skvěle genderově vyvážená a spojuje umělce v důchodovém věku, střední generace a studentů, spojujeme výtvarníky z různých oblastí Česka (Ústí nad Labem, Plzeň, Dvůr Králové, České Budějovice) a v posledních letech také německé výtvarníky.

Členové LAVY společně vystavují, ale prezentují se i samostatně v rámci mezinárodních projektů. Čestnými členy spolku a pravidelnými účastníky našich projektů, jsou akademičtí sochaři – ak. soch. František Bálek, ak. soch. Petr Šťastný a ak. soch. Petr Fidrich.

Vážíme si našich zkušených dlouholetých členů, kterými jsou Karel Gajdička, Jaroslav Vlček, Blanka Žáčková, Zdeňka Malá, Jaroslava Krákorová Halová, Lenka Navrátilová, František Trost, Jan Krištof, Petra Kadlecová, Romana Schläferová a Karla Dvořáková i stálých hostů např. Vlaďka Bímová, Vladimír Dlouhý a Petra Mastnáková. A jsme velmi rádi za účast mladých výtvarníků, kteří se k nám připojují v posledních letech – Monika Kadlecová, Lien Schläfer, Tom Joris Baumann, Nele Steiling a Štěpán Kazda 13 let.

Nejvýznamnějším naším projektem jsou sochařská sympozia, která pořádáme každoročně v období letních prázdnin. První sympozia proběhla v zámeckém parku v Doksanech 2010-2012 a od roku 2013 probíhají v Kulturním centru Řehlovice.
Tyto projekty jsou jedinečné tím, že od samého počátku se mohou návštěvníci našeho projektu do práce s kamenem aktivně zapojit, vidět, jak socha postupně vzniká, pozorovat její vývoj od bourání kamene, rozmisťování kamenných bloků, sledování postupné práce sochaře na díle až po finální podobu soch. Navíc náš projekt umožní návštěvníkům si s autorem o díle promluvit a vyzkoušet, jak je práce s kamenem těžká a náročná, ale také krásná a motivující a jak vzniklé statické dílo může reflektovat pocity výtvarníka, jeho představivost a pohled na současné dění. Naše projekty pak nekončí jen samotnou slavnostní vernisáží; vybraná díla sochařů jsou po ukončení sympozií instalována dlouhodobě ve veřejně přístupných místech města (např. Muzeum města ústí nad labem, zahrada Českého rozhlasu Sever, Informační středisko Ústí nad Labem, Hrad Střekov).

Naše projekty oslovují všechny generace a všechny sociální skupiny obyvatel. Sochařská sympozia se těší velkému zájmu nejen milovníků umění, ale i přízni rodin s dětmi, zájmu organizovaných skupin školek, zájmu turistů a pořádaná vernisáž s kulturním programem má každoročně bohatou návštěvnost a účast představitelů obce. Sochařské sympozium každoročně přiláká i návštěvníky, které zajímá technický proces (jak vzniká socha z pískovce) nebo by si rádi práci s kamenem vyzkoušeli. Je skvělé vidět, jak si i křehká drobná žena poradí s těžkým nářadím a tvrdým pískovcovým blokem kamene. Je to opravdu fyzicky velmi náročná manuální práce, kdy sochaři a sochařky dva týdny usilovně pracují, aby vdechli pevnému materiálu život a dokončili sochu do termínu závěrečné vernisáže.

Velmi pozitivně vnímáme spolupráci s Kulturním centrem Řehlovice, která probíhá téměř 10 let akonání sochařských sympozií vtěchto inspirativních prostorách je pro nás již samozřejmostí. Každoročně se těšíme, co nového přinese další ročník. V uplynulých letech jsme mohli být přítomni řady vynikajících akcí, které v KC Řehlovice probíhaly paralelně s naším projektem, nadchla nás práce dobrovolníků a inspirovali jsme se aktivitami jiných neziskových skupin s mezinárodní účastí, které byly hosty KC Řehlovice. To nás zaujalo. Už několik let uvažujeme o tom, zapojit do organizace našeho projektu také německé kolegy a pokusit se v budoucnu případně uskutečnit shodný společný projekt i na německé straně. V letošním roce jsme tuto spolupráci dohodli, vybrali společné téma, které se nás všech dotýká a těšíme se na společnou práci.