06.11.2010 19:00 - 22:00

Vernisáž Proudění - Strömungen v Drážďanech 2010

11. umělecké sympozium Proudění/Strömungen 2010 v Riese-Efau má téma "Vlajky, pytlíky s barvami a fixace. Podstata barvy v politice".V rámci Česko-německých kulturních dnů se čeští a němečtí umělci zabývají barvami a jejich mezikulturními rozdíly.

Goethe a Runde se pokusili před dvěma sty let vytvořit určitá „pravidla barev“, použitelná v umění. Kandinsky přiřadil barvám formy a spojil je se smyslovými vjemy. Náš život je pestrý, ale barvy, které nás obklopují, si uvědomujeme teprve po zachycení prostřednictvím kultury a řeči. A z toho vychází náš projekt: zkoumat ono společné a rozdílné v mezikulturním kontextu. Barvy jsou prostředek komunikace, zobrazují příslušnost a vymezení, hodnoty a vzpomínky, znamenají víc než pouhý segment spektra.