09.06.2016 - 10.06.2016

Kulturní centrum Řehlovice

Voda bez hranic

Dvoudenní projekt „Voda bez hranic – Wasser ohne Grenzen uspořádala v Kulturním centru Řehlovice „Společnost pro Jizerské hory“. Po oba dny se věnovala vždy jedna třída z Drážďan a jedna třída z okresu Ústí nad Labem tématu „voda“. V Drážďanech se předtím děti věnovaly tématu z vědeckého hlediska, v Řehlovicích převládal umělecký a hravý přístup.

Ve čtvrtek dorazila třetí třída z Drážďan a třída z Řehlovic. Dopolední program tvořily seznamovací hry, „návody“ k snadnému porozumění, občerstvení a warm-up hry na téma voda. Po obědě se mohly děti na prostorném dvoře vyřádit a užívat si sluníčka. 

A pak ruční práce a malování: děti se věnovaly stavu a skupenství vody v jednotlivých měsících v roce. Výsledkem byly napínavé struktury a velmi zajímavé obrázky. Po společném zakončení se drážďanští vrátili domů,  řehlovické děti to neměly domů příliš daleko.

Také v pátek byla tématem voda. Přijela zase třída z Drážďan a třída z Ústí nad Labem. I tyto třídy se bavily jazykovými hrátkami, žáci se uvolnili a poznali se, jazyková bariéra byla překonána. Po krátké přestávce četly liberecké studentky Máca a Déňa příběh o koloběhu vody. Části tohoto příběhu pak žáci ve skupinách zpracovávali – děti se věnovaly ručním pracím, malování, lepení atd. a vznikla společná práce. 

Během polední přestávky jsme se šli všichni podívat do sousedního statku, kde mají malé zoo. Pak už byla připravena hra venku na dvoře: děti se musely pokusit naplnit svá „rostlinná těla“ vodou. Vodu si musely přinést z nádrže. Cesta k vodě ale byla plná překážek. Na konec – jako odměna – všechny  květiny vykvetly.

Projekt je zaměřen zejména na výměnu mezi českými a německými dětmi. Jazykové bariéry se brzy prolomily a děti se dorozuměly. Bylo pak moc hezké vidět, že se mal0 skupinky rozpadly a všechny děti spolu komunikovaly a hrály si. 

Díky za organizaci, dobré jídlo, kreativní hry a podporu výměnného pobytu Čechů a Němců!

Zdravím a doufám, že se brzy uvidíme! Vaše Nele

Organizovla Společnost pro Jizerské hory
žáci z 122 Grundschule Dresden, ZŠ Řehlovice a ZŠ Vojnovičova, Ústí nad Labem.