01.04.2011 - 26.05.2011

Výstava děl ze sympózia Proudění | Strömugen

Propásli jste vernisáž letního a podzimního česko-německého výtvarného sympozia v Řehlovicích a v Drážďanech? Pak zavítejte na výstavu děl vzniklých během obou částí tohoto uměleckého setkání do Litoměřic. Téma česko-německého výtvarného sympozia Proudění - Strömungen 2010 bylo "… z kola ven …" (řehlovická část sympózia) a "Vlajky, pytlíky s barvami fixace" (drážďanská část sympózia). Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vernisáž: 1.1. 2011 od 18:00 hodin. Finisáž: 26.5. 2011 od 18:00 hodin. Otevřeno od pondělí do pátku od  8 do 17 hodin. 

Společný projekt: riesa efau. Kultur Forum Dresden, Kulturního centra Řehlovice a Dnů české a německé kultury.

Podpora: Cíl 3 - Evropská Unie. Evropský fond pro místní rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti, Kumunitní nadace Euroregion Labe, Kulturní nadace Svobodného státu Sasko, Zemské město Drážďany, Úřad kultury a památkové péče, Česko-německý fond budoucnosti, Brücke/Most-Institut GmbH, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. Univerzita Tomáše Bati Zlín Fakulta multimediální komunikace