Pivovar kolem roku 1900

23.05.2021 - 24.07.2021

Muzeum Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Výstava: KulturDača

Pivovar kolem roku 1900

Výstava v Muzeu Ústí nad Labem rekapituluje více než dvacet let činnosti Kulturního centra Řehlovice. Pomocí originálně pojaté instalace, která je dílem umělců Franze Tiška a Marcuse Hiesleitnera, představí jak umělecká díla, která zde vznikají, tak stěžejní projekty centra.

Kulturní centrum Řehlovice sídlí již od konce 90. let minulého století v kulisách bývalého poplužního dvora pánů z Bíle. Rozsáhlý statek, jehož budovy byly svědky nejrůznějších dějinných událostí, poskytl za více než dvacet let existence zdejšího kulturního centra prostor pro konání desítek uměleckých, literárních či divadelních projektů a výměnných a poznávacích pobytů. Vzhledem ke své geografické poloze se aktivity centra zaměřují především na přeshraniční česko-německé projekty, jejichž společným jmenovatelem je „setkávání“, především pak setkávání osob a idejí. Kulturní centrum tak staví mezi oběma státy mosty pro vzájemné porozumění, přeshraniční kulturní dialog a smíření. 

Kulturní centrum Řehlovice není neměnným organismem. Jakkoliv je pevně spjato s historií místa, hledá stále nové cesty svého vlastního vyjádření, které není jako v případě galerií či muzeí ukotveno institucionálně, ale liberálně. Takovéto inspirativní prostředí podporuje vznik unikátních kurátorských konceptů. Jedním z nich je KulturDača. KulturDača zkoumá nové možnosti kulturního centra a navrhuje nové modely jeho fungování – ve vztahu k venkovskému prostředí i k městu. Do popředí zájmu tak staví především člověka (místního obyvatele, umělce, dobrovolníka, kurátora, návštěvníka), environmentální umělecké přístupy, a hlavně pak místo samotné.

Doprovodný program

23. 5. 2021, 16:00
Kulturní picknick

před budovou muzea a komentovaná prohlídka výstavy s jejími autory.

23. 5. 2021, 17:00
Veřejná aukce uměleckých děl skupiny LAVY

Po skončení aukce komentovaná prohlídka s autory výstavy.

24.7. 2021, 15:00
vernisáž česko-německého uměleckého sympozia Proudění | Strömungen

 

Otevírací doba

denně od úterý do neděle v době od 9.00 do 18.00 hod

Výstava je podpořena Česko-německým fondem budoucnosti a Ministerstvem kultury ČR. 

Virtuální procházka výstavou