06.09.2010 - 10.09.2010

Výtvarné soustředění žáků

Ve dnech 6.9. až 10.9. se konalo v KC Řehlovice výtvarné soustředění žáků prvních dvou ročníků oboru grafický design školy Gymnázium, SOŠ a SOU o. p. s. Žáci, podobně jako zkušení výtvarníci účastnící ze zdejších mezinárodních uměleckých sympozií, zde nalezli tvůrčí prostor pro svá osobitá díla a pod vedením pedagogů-výtvarníků zde rozvíjeli svůj tvůrčí potenciál. Adepti umění zde měli možnost tvořit keramiku, prostorové objekty, graffiti, kaligrafii i volnou kresbu a malbu. O tyto kursy se žákům postarali designérka keramiky Lenka Holíková, zastupující zde také Kulturní centrum Řehlovice a výtvarníci-pedagogové Ivana Červinková, Lucie Matulová, Barbora Novotná a Marek Rubec. Celý pobyt probíhal v přátelské pohodové atmosféře a žáci se kromě výtvarných aktivit také pod vedením Jiřího Růžičky věnovali sportu nebo různým hrám a večer se mohli těšit na pořádný táborák. 

Vyvrcholením soustředění byla slavnostní vernisáž, kterou také navštívila skupina studentů gymnázia v německém Dortmundu, kteří zde také absolvovali přednášku se Zdeňkem Bártou. Závěrečný večer byl korunovám závěrečným rautem, kde si čeští i němečtí studenti mohli upéct vlastnoručně připravenou pizzu ve speciálně zbudované peci. Žáci pobytem nezískali jen nové znalosti a dovednosti v oblasti výtvarného umění a designu, vytvořili množství originálních děl, ale i získali nové kamarády z řad svých spolužáků, což bylo také cílem tohoto soustředění.

Mgr. BcA. Marek Rubec, pedagog školy