27.04.2018 - 29.04.2018

Kulturní centrum Řehlovice

Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch: 1918

Srdečně Vás zveme na 23. česko-německý Kulturní brunch v Kulturním centru Řehlovice. Pestrý kulinářský a kulturní program. Seznámíte se s projektem řehsign V. , který Vás vrátí časovou smyčkou do roku 1918: Zlomový bod dějin – vznik československého státu – pohled do zákulisí politiky

Připravujeme tři výstavy a diskuzi:

  • 1918 - Franz Tišek
  • Práce vídeňského Artist Run Space Kulturdrogerie
  • photo graz selection II  - Fotografie z Grazu
  • Diskuze o roce 1918 v Litoměřicích. 

Na brunch se prosím přihlaste se do 20. dubna 2018 na lenkahol@volny.cz
Příspěvek: 12 € / 300 Kč

Prezentace výsledků sobotní diskuze

V sobotu 28.4. se bude konat česko-německý workshop řehsign V na téma rok 1918.  Přihlásit se můžete na adrese lenkahol@volny.cz

Projekt řehsign V. podpoří

Ministerstvo kultury České republiky
Komunitní nadace Ústí nad Labem
Český-německý fond budoucnosti