Člověk na hranici

Projekt v rámci Euroregionu Elbe-Labe realizovalo občanské sdružení Slunečnice z Děčína a německá Diakonie Pirna  a jeho smyslem bylo poskytnout lidem s mentálním postižením zkušenost s jinou kulturou, s jiným jazykem, s lidmi z opačných stran hranice.Tento smysl se bezezbytku naplnil, během pobytu v Řehlovicích byla navázána nová přátelství,vznikla mnohá společná výtvarná díla, padaly jazykové bariéry… co více si od takového projektu přát?Účastníci byli s připraveným programem spokojeni a co je hlavní, bylo nám spolu dobře.

Tečkou za pětidenním projektem byl malý kulturní festival , který proběhl v sobotu 1.5. v KC Řehlovice .  Festival zahájila vernisáž děl vzniklých během projektu ,pobavilo nás Orangutální Dividlo z Ústí nad Labem svým netradičně pojatým „Stvořením světa“, dále divadlo Slunečnnice, kde se z některých účastníků projektu rázem stali herci.O hudební produkci se postaraly kapely Fridrich a Fridrich  a Houpací Koně z Ústí nad Labem a velmi nečekanou  (a to i pro pořadatele) tečkou byl Xavier Baumaxa, který se zjevil na pódiu a zahrál 3 písně za doprovodu chlapce s postižením, který se projektu účastnil.Počasí přálo, zvuk byl vynikající, o občerstvení se postarala tréninková kavárna „Na Cestě“ ze Slunečnice Děčín.Velké díky patří  dobrovolníkům ze Slunečnice za pomoc , KC Řehlovice za poskytnuté prostory, Euroregionu Elbe-Labe za finanční podporu a hostům  z Diakonie Pirna za účast a spolurealizaci projektu.

Kateřina Minden 
Koordinátorka projektu
Slunečnice Děčín o.s.