Čokoládová Evropa

dětské výtvarné sympózium

05. - 11. 07. 2004

Od počátku je hlavní myšlenkou dětských a studentských projektů psaní osobních deníků, a proto si každý "Evropan" hned na počátku jeden vytvořil dle svojí fantazie (zvolili si svůj oblíbený formát, počet stránek, desky apod.)

Po velmi zajímavé přednášce o bohaté historii statku děti živě konfrontovali svoje školní znalosti s řehlovickou kronikářkou paní Rauerovou a nabídli jí vlastnoručně upečený čokoládový dort. 

V rámci výtvarného projektu "Po stopách kamenných mostů" poznávaly děti okolí statku a mapovaly staré kamenné mosty, které si kresebně zaznamenávaly do svých map.

Důležitým bodem letního tábora byl výlet do Bad Schandau (Německo), spojený s návštěvou Nationalparkhausu, kde si děti procházely expozici s muzejní pedagogickou pracovnicí a plnily úkoly dle velmi zajímavých pracovních sešitů. 

Ve městě si pochutnaly na "Kebabu" a vydaly se nejdřív lanovkou a poté pěšky na 5- ti hodinovou pěší túru k vrcholu Grosser Winterberg v Saském Švýcarsku.

Na závěr "Čokoládové Evropy" se slavnostně vyhodnotili osobní deníky a mapy a nechyběl ani "evropský karneval".