Plenér VŠUP

02.10. - 10.11.2004

Výtvarné tvoření se odehrávalo především v okolí bývalého statku a na závěr studenti použili jako výstavní prostor objekt starého pivovaru a další zákoutí, která korespondovala se vzniklými velmi vydařenými obrazy. 

Účastníci: 12 studentů z ateliéru textilní tvorby Vysoké školy umělecko průmyslové Praha.

Ve spolupráci: s Vysokou školou umělecko-průmyslovou Praha.