28.11.2008 11:00 - 18:00

5. česko-německý Kulturní branč

5. kulturní branč se nesl ve znamení pozitivních rytmů filmového hudby z Mama Mia a autorského čtení Radky Denemarkové. Nechyběly ani lahůdky našich vrchních kuchařek Jany Černík a Věry. 

Ke stažení