Morana - vítání jara

28.03.2004

Pro tento slavnostní okamžik byla v KC vytvořena slaměná Morana a společně s obyvateli vesnice byla přenesena na okraj vesnice Stadice, kde se ve jménu všech přítomných pan starosta Řehlovic symbolicky rozloučil s letošní zimou tím, že Moranu vhodil do ohně. 

Účastníci: obyvatelé vesnice Řehlovice a okolí.

Ve spolupráci: obec Řehlovice s Dr. Pajerkovou.

Za podpory: Obecní Úřad Řehlovice.

Jdi zpět