Statek očima dětí

23. 06. 2004

Žáci tvořili na volném přírodním prostranství statku a sledovali sochaření výtvarné skupiny Rolous (právě probíhalo sochařské symposium). Žáci ve svých obrázcích reagovali na vznikající dila. K výtvarnému ztvárnění měli k disposici veškerý přírodní materiál nacházející se na statku (hlína, popel, uhlíky, květiny, listy, kořeny, voda, apod.) Objevení tolika přírodních barev bylo pro malé malíře velmi překvapující.

Účastníci: Žáci IV. a V. třídy Základní školy Řehlovice.

Jdi zpět