25.05.2010–30.05.2010

Performance studentů od Marie-Luise Lange

Marie-Luise Lange, profesorka z drážďanské Technické univerzity připravila s vybranými studenty performance na téma...

Čti více ...

16.05.2010

6. setkání zemědělců

Všechno vlastně začalo na statku v Řehlovicích, v jeho v Kulturním centru. Od rána zde podupávali koně, kteří byli součástí slavnostního průvodu. Statek je vhodným místem jednak svým velkým prostorem a příjemným zázemím. Průvod k Památníku byl doprovázen mažoretkami, hudbou a také zástupci studentů ze sedmi zemědělských škol a jedné lesnické ze Šluknova.

Čti více ...

11.05.2010

Voda nedělá jen mokrým

V úterý 11. května byl ve Staré cihelně (Alte Ziegelei) v drážďanské čtvrti Prohlis zahájen malý česko-německý projekt "Společně za životní prostředí".

Čti více ...

01.05.2010 18:00–22:30

Člověk na hranici

Multikulturní minifestival organizací Slunečnice Děčín o.s. a německé Diakonie Pirna, které mají společný cíl: podpora lidí s postižením.

Čti více ...

28.04.2010

Labe v proměnách

Každá z partnerských škol vybrala kolem desítky žáků, přičemž obě skupiny byly vedeny odbornými pedagogy, za Kulturní centrum se projektového dne zúčastnila Lenka Holíková.

Čti více ...

10.04.2010 11:00–17:00

8. česko-německý Kulturní branč

Mimo bohaté nabídky pestrých jarních jídel jsme Vám představili Larse Reyera(*1977), budoucího stipendistu Pražského literárního domu, který četl ze svého lyrického díla. K poslechu zahrála skupina "Veselí lidé" z Litoměřic a pan Lubomír Peterka z Chráněné krajinné oblasti České středohoří přiblížil charakteristiku této výjimečné krajiny. V cyklu přednášek o Českém středohoří chceme dále pokračovat.

Čti více ...

10.04.2010 11:00–17:00

Kulturní branč

Jarní česko - německý Kulturní branč opět nabídne řadu setkání se zajímavými lidmi z kulturní oblasti. Od 11 hodin Vás k tomu pohostíme lahodnými pokrmy a kulturním programem.

28.11.2009 12:00–21:00

Kulturní branč

V sobotu 28. listopadu 2009 od jedenácti hodin dopoledne se bude konat v Kulturním centru Řehlovice už sedmý česko-německý kulturní branč.

28.11.2009

7. česko-německý Kulturní branč

Kulturní program 7. česko-německého Kulturního branče nabídl promítání filmu Tatíček a Lili Marlén, kterého se také zúčastnil sám režisér a scénárista Jan Šikl.

Čti více ...

07.11.2009 19:00–23:00

Proudění | Strömungen 2009 v Drážďanech

Zveme Vás na vernisáž 10. ročníku česko-německého výtvarného sympozia PROUDĚNÍ – STRÖMUNGEN v Drážďanech

12.09.2009

Trojzvuk 09

V sobotu 12. září proběhl mezinárodní banket. Tímto způsobem byl zakončen projekt studentů z Česka, Ukrajiny a Německa.

07.05.2009–14.05.2009

Místa vzpomínání - Umístění vzpomínání

Od 7. do 14. května se konal v Řehlovicích česko-německo-kosovský projekt Místa vzpomínání - Umístění vzpomínání. Během těchto 13 dní se mohli vždy čtyři účastníci z jedné země intenzivně zabývat tématem vzpomínání ve všech třech zemích: Česku, Kosovu a Německu.

19.04.2009 11:00–18:00

6. česko-německý Kulturní branč

6. česko-německý Kulturní branč osvěžil Pavel Nepivoda skladbami z 60. let.

Čti více ...

19.04.2009

Kulturní branč

Opět se na něm podávaly lahůdky nejen fyzické, ale také společenské. O přípravu se postarala Věra s Janou. Vedle chutných a originálních pokrmů mohli zúčastnění navázát kontakty s novými a pro ně dosud neznámými organizacemi. Tak se propojily nejen smyslové, ale i ideové buňky.

01.12.2008–21.12.2008

Adventní neděle v Řehlovicích

Předvánoční setkání za doprovodu kulturního programu v podobě zpěvu, svařeného vína a možnosti koupě dárků.

Čti více ...

29.11.2008 11:00–18:00

Česko-německý Kulturní branč

Další možnost ochutnání nevšedních lahůdek a navázání kontaktů s novými partnery.

28.11.2008 11:00–18:00

5. česko-německý Kulturní branč

5. kulturní branč se nesl ve znamení pozitivních rytmů filmového hudby z Mama Mia a autorského čtení Radky Denemarkové. Nechyběly ani lahůdky našich vrchních kuchařek Jany Černík a Věry.

Čti více ...

24.10.2008–01.11.2008

Proudění - Strömungen 2008 v Drážďanech

Jako obvykle se v Drážďanech uskutečnila druhá část 9. česko-německého výtvarného sympozia. I tentokrát se tak stalo během Dnů české kultury.

Čti více ...

24.10.2008–26.10.2008

Performance studentů TU Drážďany

Díky dlouhodobé spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech se konala další pracovní dilna, během níž připravili studenti vlastní představení. To pak představili pozvanému publiku.

Čti více ...

10.10.2008

Umělecká tvorba Betlému

Ve spolupráci s uměleckou skupinou RULOUS se konala pracovní dílna, ve které si mohli zájemci vyzkoušet, jak se dá vyrobit Betlém.

Čti více ...